Informasjon til kjøperne om økonomiske forhold

Den som skal kjøpe en borettslagsbolig må få nødvendig informasjon om alle de økonomiske forpliktelsene et slikt kjøp innebærer. At dette er viktig går fram i ulike lover der det er gitt regler om informasjon om disse forhold.
Eiendomsmeglernes plikt til å informere
Hvis salget går gjennom en eiendomsmegler har han etter eiendomsmeglingsloven og bransjenormen for markedsføring av boliger en plikt på seg til å gi alle de viktigste opplysningene om økonomiske forhold ved boligen.
 
Opplysninger som må gis er bl.a. kjøpesum, andel fellesgjeld og totalprisen som er summen av disse, rente på fellesgjelden, om det er fast rente eller flytende rente på felleslånet, om det er avdragsfrihet og i tilfelle hvor lenge, totale omkostninger ved kjøpet som kommer i tillegg til totalprisen, størrelsen på felleskostnadene enten løpende eller for nye boliger de beregnede, den forventede utviklingen av disse, opplysninger om økningen av felleskostnadene når eventuell avdragsfri periode er over.
 
Selgers plikt til å informere
Det er ikke alltid det brukes en eiendomsmegler. Selgers plikt til å informere er regulert i bustadoppføringslova og avhendingsloven og er på langt nær så omfattende som den informasjonsplikt megleren har. Den som kjøper direkte fra selgeren bør imidlertid kreve at selgeren gir de samme opplysningene om økonomiske forhold som megleren må gi.
 
Bankenes informasjons- og frarådingsplikt
Bankene har en plikt til å informere og eventuelt fraråde låntakere mot å ta opp lån som er større enn det låntakerne har mulighet til å betjene. Ved lån til kjøpesummen må bankene ta hensyn til andel fellesgjeld på den boligen vedkommende ønsker å kjøpe.

 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger