– Hvis myndighetene lærer seg å si ja, er det utrolig hva man får til

F.v: Kirstin M. Leiros (styreleder, NBBL), Benedicte Økland (daglig leder, Construction City), Ole H. Kleppe (konserndirektør eiendomsutvikling, BOB), Aasmund Bunkholt (daglig leder, Trefokus).
Hvordan skape en grønnere og mer innovativ boligsektor? Samarbeid, teknologi og nytenkning var blant stikkordene under debatten hos Arendal boligbyggelag onsdag.

– Hvis myndighetene lærer seg å si ja, er det utrolig hva man får til, uttalte Ole H. Kleppe, konserndirektør Eiendomsutvikling i BOB.

Innovasjon og bærekraft i byggenæringen var tema for debatten onsdag formiddag i Arendalsuka. BOB, som allerede har tatt steget inn i fremtiden, delte gladelig fra sine erfaringer i lokalene til Arendal Boligbyggelag.

– BOB har jobbet med temaet lenge. Nylig lanserte vi et prosjekt kalt Trenezia, en karbonnøytral bydel med 1500 boliger, laget av tre som lagrer CO2, fortalte Kleppe.

Samarbeid viktig

NBBLs styreleder Kirstin Leiros delte erfaringer fra prosjektet Smart Arctic Building, som har modernisering og energieffektivisering av eksisterende bygg som mål.

Leiros påpekte at planmyndighetene spiller en sentral rolle om ambisjonene om en grønnere boligsektor skal nås.

– Kommunale myndigheter er en viktig faktor. Det har vært mye fokus på plan og effektiv, god saksbehandling og at planverket tar i seg litt mer bærekraft fremover, uttalte Leiros.

Økende samspill

Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom ulike aktører og kunnskapsmiljøer. Også under debatten ble samarbeidet trukket frem som avgjørende for å skape en enda grønnere boligsektor, samt møte konkurransen fra utenlandske aktører:

– Vår bransje har vært umoden på samarbeid. Vi har nå begynt å dele. Delingskulturen er en nøkkel for å få fart på sakene, sa Aasmund Bunkholt, daglig leder i Trefokus.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger