1 av 5 nordmenn har medlemskap i boligbyggelag

Mange nordmenn ser verdien i å være medlem i boligbyggelag. Det setter Thor Eek, adm. direktør i NBBL stor pris på (foto: Nadia Frantsen).
Boligbyggelagene i Norge fikk 53 000 nye medlemmer i 2018. Totalt er medlemsmassen i landets 41 boligbyggelag nå på 1.050.000.

I 2017 feiret boligbyggelagene medlem nummer én million. Og den sterke tilstrømningen av nye medlemmer fortsatte inn i 2018. Samlet sett er boligbyggelagelene den tredje største medlemsorganisasjonen i Norge.

- Det er gledelig at så mange ser verdien av medlemskap i boligbyggelag. Alle kan melde seg inn og være medeier i sitt boligbyggelag. Overskuddet går tilbake til kjernevirksomheten – nemlig å tilby gode boliger og tjenester til medlemmene, sier Thor Eek, adm. direktør i NBBL.

OBOS er det største boligbyggelaget

Med sine 454 000 medlemmer er OBOS det største boligbyggelaget. Usbl passerte milepælen 100 000 i 2018, og adm. direktør Johan Bruun sier at tilveksten av nye medlemmer de siste årene har vært markant. 
Det bekreftes av medlemsstatistikken. De siste 10 årene har veksten i antall medlemmer økt med en kvart million. 

Det lønner seg å være medlem

Den største medlemsfordelen er forkjøpsretten. For mange unge kan et medlemskap gjøre det enklere å få kjøpt sin første bolig. 

- Jeg er glad for at boligbyggelagene kan hjelpe denne gruppen med å komme seg inn på boligmarkedet. I tillegg gir medlemskapet en rekke rabatter knyttet til kultur, forsikring, bank og bolig. Det lønner seg å være medlem i et boligbyggelag og det ser det ut til nordmenn flest har skjønt sier Thor Eek, adm. direktør i NBBL.

Boligbyggelagene forvalter over 530.000 boliger i 13.400 borettslag og sameier over hele landet.

10 på topp i Norske Boligbyggelag


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger