Fra brevark og konvolutter til 2000-tallet

Statsråd Monica Mæland og adm. direktør i NBBL, Thor Eek. (Foto: NBBL)
NBBL foreslår at borettslagsloven, eierseksjonsloven og boligbyggelagsloven moderniseres. Den viktigste endringen er forslaget om at meldinger, varsler, innkallinger og generalforsamlinger skal kunne skje teknologinøytralt.

Overleveringen av et ferdig lovforslag skjedde på et møte NBBL hadde med statsråd Monica Mæland og statssekretærene Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet og Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Teknologinøytrale lover

Slik loven er nå må alle prosesser skje ved bruk av brevark og konvolutter dersom den enkelte eier ikke samtykker til digitale prosesser. Unntaket er innkalling til årsmøte i sameier som kan skje elektronisk.

- Dagens ordning er tidkrevende, miljøfiendtlig og kostbar. Derfor ønsker NBBL at lovene endres til å bli teknologinøytrale, forklarer direktør for interessepolitikk og jus, Henning Lauridsen.

I tillegg la NBBL fram forslag om andre forenklinger i lovene basert på de forenklingene som allerede er foretatt i aksjeloven.

- Forslagene ble som ventet tatt godt imot, og Monica Mæland sa at det passet perfekt inn i regjeringens strategi om å fornye, forenkle og forbedre, sa adm. dir. Thor Eek.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger