Ved kjøp av lavinnskuddsbolig

Vurderer du kjøp av såkalt lavinnskuddsbolig? Her drøfter vi konsekvenser ved prisnedgang for andelseierne, samt konsekvensene for borettslaget når regningene begynner å hope seg opp.

Kjøperens finansiering av boligen (andelen)

Kjøperen må alltid vurdere om vedkommende er i stand til å betale renter og avdrag på lånet sitt, i tillegg til de månedlige felleskostnadene til borettslaget.

Fastsettelse av størrelse på andel, innskudd og fellesgjeld

Det skal ligge en bygge- og finansieringsplan ved borettslagets stiftelsesdokument. Når det er en utbygger som står for byggingen og salget vil planen normalt være en plan for erverv og finansiering av borettslagets kjøp av boligmassen fra utbygger.

Borettslagets drifts- og finanskostnader

Felleskostnadene i borettslaget består av borettslagets drifts- og finanskostnader og omfatter alle kostnader borettslaget har. Eksempler på dette kan være: forsikring, kommunale avgifter, vedlikehold, fellesstrøm, vaktmestertjenester og renter og avdrag på lån.

Informasjon til kjøperne om økonomiske forhold

Den som skal kjøpe en borettslagsbolig må få nødvendig informasjon om alle de økonomiske forpliktelsene et slikt kjøp innebærer. At dette er viktig går fram i ulike lover der det er gitt regler om informasjon om disse forhold.

Borettslagets finansiering

Nedenfor følger en gjennomgang av reglene som gjelder for finansiering av borettslag når det er en yrkesutøver som står for stifting og oppføring av borettslaget. Stifteren vil stå som eier alle andelene i borettslaget og som selger av andelene til første kjøper.

Side9 av 9Først   Forrige   4  5  6  7  8  [9]  Neste   Sist   

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger