Hvem skal betale for vedlikehold av bad?

Hvem skal betale for vedlikehold av bad?
I borettslag og sameier har den enkelte eier ansvaret for å vedlikeholde badet. - Eier har ansvaret for å sørge for at vedlikeholdet er så bra at det ikke oppstår skader som kan gå ut over bygningen eller naboene, sier advokat Henning Lauridsen i NBBL.

Prisoppgang i februar

Prisoppgang i februar
Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 1,4 prosent i februar. Prisene på borettslagsleiligheter er 1,4 prosent høyere i februar 2013 sammenlignet med januar 2013.

Styret må fjerne is på tak

Styret må fjerne is på tak
Blir noen skadet av is eller snø som raser fra taket, er ikke varselskilt og avvisere nok for å unngå ansvar. - Styret i boligselskapet må alltid sørge for at snø og is som kan rase ned blir fjernet, sier NBBL-advokat Henning Lauridsen.

Rekordvekst i boligbyggelagene

Boligbyggelagene i Norge fikk 32 000 nye medlemmer i fjor. Totalt har medlemsmassen økt til 875 000. Det er andre år på rad at nettoøkningen har vært på over 30 000 medlemmer. Det representerer en årlig medlemsvekst på nærmere 4 prosent, noe som er rekordhøyt i Norske Boligbyggelag.

Prisoppgang i januar

Prisoppgang i januar
Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 0,9 prosent i januar. GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter omlag 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene.

Borettslagenes Sikringsordning organisert som forsikring

Borettslagenes Sikringsordning organisert som forsikring
Virksomheten i Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond er med virkning fra årsskiftet overført til Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS (SBS). Borettslagenes Sikringsordning tilbyr forsikring til borettslag i Norske Boligbyggelag. Forsikringen dekker tap som borettslag kan få ved andelseieres manglende betaling av felleskostnader.

Sats på boligene!

Sats på boligene!
Det er NBBLs innspill til regjeringens arbeid med boligmeldingen og omsorgsmeldingen. En godt tilrettelagt og trygg bolig nær service og kommunikasjon er en viktig forutsetning for at eldre kan bli boende i eget hjem når helsa svikter. - Dessverre er svært mange boliger altfor dårlig egnet for denne gruppen som framover blir veldig mye større, sier Thor Eek, adm. dir. i NBBL.

Prisoppgang i desember

Prisoppgang i desember
Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 2,7 prosent i desember. Prisene på borettslagsleiligheter er 2,7 prosent høyere i desember 2012 sammenlignet med november 2012. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i desember 2012 på 27 230 kroner, mens det tilsvarende tallet i november var på 26 505 kroner.

Enklere hverdag med heis

Enklere hverdag med heis
Et samstemt borettslag, effektiv planlegging og godt samarbeid med Stavanger Boligbyggelag har resultert i etterinstallering av fem heiser i Sundekrossen borettslag. Heisene ble tatt i bruk i november 2012.

Side5 av 9Først   Forrige   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  Neste   Sist   

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger