Statistikk fra NBBL

NBBL utarbeider kvartalsvise boligmarkedsrapporter, boligprisstatistikk, byggestatistikk og årsstatistikk.

NBBLs boligmarkedsrapport

Markedsrapporten er en kvartalsvis utgivelse hvor NBBL analyserer utviklingen i norsk økonomi med et spesielt fokus på boligmarkedet.

NBBLs boligprisstatistikk

Hvert år skifter ca 25.000 boliger eier i boligbyggelagenes tilknyttede borettslag. NBBL følger utviklingen i markedet kontinuerlig, og lager detaljert statistikk over priser for ulike deler av landet hvert eneste kvartal. Boligprisstatistikken  viser utvikling i totalpris og kjøpesum på boliger i borettslag. 

NBBLs byggestatistikk

Byggestatistikken er en årlig utgivelse på bakgrunn av besvarte spørreskjemaer fra NBBLs medlemslag.

NBBLs årsstatistikk

NBBLs årsstatistikk har blitt utgitt hvert år siden 1960. Statistikken gir oversikt over organisasjon, boligforvaltning, boligbygging og boligomsetning i Norske Boligbyggelag.