Rapporter og brosjyrer

Bo bedre sammen
Perspektivnotat laget av Agenda til NBBLs egenartsprosjekt om samvirkemodellen i en ny tid. Det henter fram samvirkemodellen, viser boligsamvirkets særlige kjennetegn, og gir eksempler på hvordan boligsamvirkemodellen er aktuell i dag.
Last ned


 

Virkemidler for energieffektivisering i borettslag og sameier
Rapport om effektive virkemidler for energioppgradering i borettslag og sameier. Den er laget av Gehør laget av Gehør Strategi og rådgivning på ppdrag fra NBBL.
Last ned


Tiltak for økt boligbygging i Norge
På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har sentrale aktører i boligmarkedet, herunder også NBBL, utarbeidet en rapport med realistiske tiltak for å oppnå økt boligbygging i Norge.
Last ned


 

Få oppslutning om oppgradering!
En veileder om hvordan styret i boligselskap kan gå fram for å få oppslutning om oppgradering, fra idéstadiet til byggestart.
Last ned


 

 

Energisystemer i boligmassen
Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering.
Last ned


 

 

Beslutningsprosesser i borettslag og sameier
Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?
Last ned


 

 

Etterinstallering av heis i borettslag
Få en enklere hverdag med heis. Eksempelheftet viser hvordan heis kan etterinstalleres. Last ned


 

Framtidsprosjekt 2030
NBBLs Framtidsprosjekt 2030 har analysert ulike sider ved samfunnsutviklingen og sett på  hvordan den påvirker boligsektoren.
Last ned


 

Urbanisering og bosetting/ Urbanisation and settlement
Innføring i verdens urbane befolkning, selvbygging, slumforbedring, boligkooperativer, mikrofinans og boligforvaltning.
Last ned


 

Presentasjon av NBBL på engelsk
Last ned


 

Myhrerenga Borettslag
Inspirasjonsbrosjyre for oppgradering og energieffektivisering i borettslag og sameier.
Last ned


 

Kattem Borettslag
Inspirasjonsbrosjyre for oppgradering og energieffektivisering i borettslag og sameier.
Last ned


 

Vågsbygd Borettslag
Inspirasjonsbrosjyre for oppgradering og energieffektivisering i borettslag og sameier.
Last ned


 

Tinnbo Borettslag
Inspirasjonsbrosjyre for oppgradering og energieffektivisering i borettslag og sameier.
Last ned


 

Høyt og lavt
En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld.
Last ned


 

Etterinstallering av heis i boligselskap
Rapport om smalheis og modeller for etterinnstallering.
Last ned


 

Hvem bor i borettslag?
Utredning fra NBBL om beboere i norske borettslag.
Last ned


 

Nødvendig for noen - nyttig for alle
En nordisk rapport om fysisk tilgjengelighet til boliger.
Last ned


 

Kommunalt eide boliger i borettslag
Rapport om hvordan boligbyggelag og kommuner samarbeider om  kommunalt eide boliger.
Last ned


 

Kreativ samhandling
Eksempler på samarbeid mellom kommuner og boligbyggelag.
Last ned


 

Uformelle bosettinger i Sør
Opplysningshefte.
Last ned


 

Uformelle bosettinger i Sør
Opplysningshefte.
Last ned

 


Viktig å vite om kjelleroversvømmelser
Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget. 
Last ned