NBBLs boligmarkedsrapport

Kvartalsstatistikk for omsetning av brukte borettslagsboliger har NBBL presentert siden 1992. I vår boligmarkedsrapport går vi dypere inn i tallene for bruktboligomsetning av borettslagsboliger, beskriver typiske trekk ved boligmarkedet og ser på viktige utviklingstrekk i norsk økonomi.