Byggestatistikk

Byggestatistikken er en årlig utgivelse som gir oversikt over Norske Boligbyggelags boligskaffing. Statistikken tar for seg igangsatte boliger, ferdigstilte boliger, og antall boliger som er skaffet medlemmene til veie i prosjekter hvor boligbyggelagene ikke er byggherre. I tillegg gir statistikken en prognose for igangsatte boliger i inneværende år. Byggestatistikken er utarbeidet på bakgrunn av spørreskjemaer fra NBBLs medlemslag.