NBBLs boligløft

 

Boligløftet er NBBLs satsing på energieffektivisering, miljøtiltak og tilgjengelighet. Målet er å få tilpasset dagens boliger slik at de er rustet til å møte fremtidens miljøutfordringer og endring i befolkningsstrukturen, spesielt med tanke på den kommende eldrebølgen.

Framtidas bygg er allerede bygget, men vi har i dag helt andre krav til energieffektive og tilgjengelige boliger sammenlignet med det som var tilfellet på 50-, 60- og 70-tallet. Dagens største utfordring er derfor at den eldre bebyggelsen oppgraderes slik at boligene tilfredstiller framtidas krav fra myndighetene, ivaretar hensynet til miljøet og dekker behovet vi alle har for et godt hjem.

Nedenfor kan du lese mer om NBBLs ulike prosjekter og fanesaker. På de ulike sidene finner du bl.a. fagstoff og nedlastbart materiell.


 

BESLUTT

BESLUTT er et toårig forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet. Prosjektets hovedmål har vært å fremskaffe kunnskap om hva som skal til for at beboere i borettslag og sameier i fellesskap velger ambisiøse, miljøvennlige energiløsninger ved oppgraderingsbehov. Les mer...

 

Etterinstallering av heis

90 prosent av den eldre lavblokk-bebyggelsen i Norge mangler heis. Vi står snart ovenfor en eldrebølge, derfor er det behov for en storstilt opptrapping av etterinstallering av heis i disse boligene.  Les mer på NBBLs heisside...

 

         

Forbildeprosjekter

Sintef Byggforsk har utarbeidet kortfattede brosjyrer som beskriver hvordan ulike borettslag har gjennomført omfattende rehabiliteringsprosjekt. Last ned inspirasjonsbrosjyrene og les om flere borettslag som har gjennomført vellykkede rehabiliteringsprosjekter. Les mer...

 

Brrrettslaget 2011

Sammen med boligbyggelagene har NBBL, Husbanken og Enova arrangert seminarserien Brrrettslaget i de største byene. Målet har vært å motivere borettslag og boligsameier til å utføre energi-effektiviserende tiltak og bedre tilgjengeligehten i eldre bebyggelse.

         

NBBLs Framtidsprosjekt

NBBLs Framtidsprosjekt 2030 har forsøkt å kartlegge hvilke utfordringer boligsektoren og boligbyggelagene står overfor 20 år frem i tid. Med seg som rådgivere har NBBL hatt Instituttet for Fremtidsforskning i København, som bl.a. har skissert fire ulike scenarier. Les mer...