Boligsamvirkets Media AS

BS Media står bak et samarbeid om medlemsblader for boligsamvirket, Bomagasinet.
Bladet informerer om boligbyggelagets medlemsfordeler, temastoff, prosjekter og marked. Det skal skape relasjoner og dialog - også for de av medlemmene som ikke bor i borettslag. Bladet er viktig for boligbyggelagets omdømme.

I 2016 er følgende boligbyggelag med i ordningen:

Arendal Boligbyggelag
Haugesund Boligbyggelag
Kristiansund Boligbyggelag
Larvik Boligbyggelag
Møre og Romsdal Boligbyggelag
RINGBO BBL
Skien Boligbyggelag

Bomagasinet utgis med lokal forankring ved at boligbyggene presenterer sitt eget stoff i kombinasjon med en felles del. NBBL leverer stoff om boligjuss, personlig økonomi og medlemstjenester og annet aktuelt stoff til fellesdelen. 

Adresser til boligbyggelagene

Redaksjonsrådet for Bomagasinet 2016:

Fra boligbyggelagene:
Alise Myhre, Larvik BBL
Jens Veiteberg, Ringbo BBL.
Tore Larsson, Skien BBL
Fra NBBL:
Frøydis Ulvin
Tonje Rock Løwer
Fra Tibe:
Ove Rødal

Temaene for Bomagasinet 2016:
  1. Flyktninger og bosetting.
    Her vil vi se på konkrete samarbeidsavtaler mellom boligbyggelag og kommune om flyktningeboliger.

  2. Boligsamvirket 70 år med fokus på "Boligkjøp før og nå"
    Vi leter etter noen som kjøpte bolig ved boligsamvirke-starten for 70 år siden. Vi vil også se på utfordringene ungdom hadde på den tiden vs  utfordringene i dag.  Ungdom og bolig er ikke en ukjent problemstilling!

  3. Blogging om interiør;  med fokus på noen av bloggerne, både de tradisjonelle og de med sære innfallsvinkler.

  4.  Aktivitet i boligselskaper – felles og organiserte aktiviteter inne og ute

I tillegg til stoff i felleslegget, lages det lokale saker som legges på boligbyggelagets lokale sider inntil felleslegge. Disse lokale sidene blir en del av temadelen i bladet.