NBBLs styre

Bakerst, fra venstre: Paul Boxill, Tom Søgård, Terje W.Gilje, Johan Bruun, Lina Støen, Hilde Fiskum, Kirstin M. Leiros, Ole Fritjof Godtfredsen, Torbjørn Sotberg. (Fraværende: Morten Aagenæs)

NBBLs styre er øverste organ i organisasjonen. Styret leder virksomheten, og avgir innstilling om saker som legges fram for landsmøtet. Styret velges for to år om gangen på NBBLs landsmøte, som avholdes i juni hvert år.

På landsmøtet i 2017 ble Kirstin M. Leiros fra OMT boligbyggelag i Narvik valgt til ny styreleder.

NBBLs styre 2017 - 2018

Styreleder: Kirstin M. Leiros, OMT BBL
Styrets nestleder: Morten Aagenæs, OBOS
Styremedlem: Terje W. Gilje, BOB BBL
Styremedlem: Torbjørn Sotberg, BBL TOBB
Styremedlem Johan Bruun, BBL Usbl
Styremedlem: Tom Søgård, Gjøvik og omegn BBL
Styremedlem: Hilde Fiskum, Skien BBL 
Styremedlem: Ole Fritjof Godtfredsen, Sørlandet BBL
Styremedlem: Lina Støen, ansatt representant
  

Varamedlemmer til NBBLs styre 2016 – 2017

1. varamedlem: Paul Boxill, Bate BBL
2. varamedlem: Ingrid Iversen, OBOS BBL
3. varamedlem: Odmund Eriksen, Polarlys BBL

Vara ansatt representant: Line C.B. Bjerkek