NBBLs styre

Landsmøtet er NBBLs øverste organ. Ordinært landsmøte avholdes i juni hvert år og består av 1 representant fra hvert medlemslag. I tillegg kommer 100 representanter som fordeles etter størrelsen på boligbyggelagene. Landsmøtet velger NBBLs styre. For tiden består styret av 9 medlemmer og 3 vararepresentanter. Medlemmene velges for to år av gangen. 

På landsmøtet i 2018 ble Kirstin M. Leiros fra OMT boligbyggelag i Narvik valgt til ny styreleder.

NBBLs styre 2019 - 2020

Styreleder: Kirstin M. Leiros, OMT BBL
Styrets nestleder: Morten Aagenæs, OBOS
Styremedlem: Torbjørn Sotberg, BBL TOBB
Styremedlem Johan Bruun, BBL Usbl
Styremedlem: Tom Søgård, Gjøvik og omegn BBL
Styremedlem: Hilde Fiskum, styret i Skien BBL 
Styremedlem: Berit Irene Dalen Antonsen, styret i BONORD

Styremedlem: Paul Boxill, Bate BBL
Styremedlem: Christian Frengstad Bjerknes, ansattes representant

Varamedlemmer til NBBLs styre 2019 – 2020

1. varamedlem: Oddrun Elisabeth Samdal, styret i Vestbo
2. varamedlem: Jørgen Pedersen, BOB
3. varamedlem: Odmund Eriksen, Polarlys BBL

Vara ansatt representant: Ketil Krogstad