NBBLs styre

Landsmøtet er NBBLs øverste organ. Ordinært landsmøte avholdes i juni hvert år og består av 1 representant fra hvert medlemslag. I tillegg kommer 100 representanter som fordeles etter størrelsen på boligbyggelagene. Landsmøtet velger NBBLs styre. For tiden består styret av 9 medlemmer og 3 vararepresentanter. Medlemmene velges for to år av gangen. 

På landsmøtet i 2018 ble Kirstin M. Leiros fra OMT boligbyggelag i Narvik valgt til ny styreleder.

NBBLs styre 2018 - 2019

Styreleder: Kirstin M. Leiros, OMT BBL
Styrets nestleder: Morten Aagenæs, OBOS
Styremedlem: Terje W. Gilje, BOB BBL
Styremedlem: Torbjørn Sotberg, BBL TOBB
Styremedlem Johan Bruun, BBL Usbl
Styremedlem: Tom Søgård, Gjøvik og omegn BBL
Styremedlem: Hilde Fiskum, Skien BBL 
Styremedlem: Berit Irene Dalen Antonsen
Styremedlem: Lina Støen, ansatt representant
  

Varamedlemmer til NBBLs styre 2018 – 2019

1. varamedlem: Paul Boxill, Bate BBL
2. varamedlem: Odmund Eriksen, Polarlys BBL
3. varamedlem: Oddrun Elisabeth Samdal

Vara ansatt representant: Line C.B. Bjerkek