Boligbyggelagenes felleseide selskaper

GARANTI Eiendomsmegling AS

GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innpå 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

E-post: garanti@garanti.no
Besøk: Akersgata 41, 0158 Oslo
Postadresse: Pb. 116 Sentrum, 0102 Oslo
Tlf.: 22 91 00 80


Boligbyggelagenes Partner AS

Selskapet er eid av 46 boligbyggelag og har til sammen over 500 000 medlemmer. Partner leverer tjenester til boligbyggelag. Dette inkluderer tilrettelegging av produkter og tjenester, samt utvikling av fordeler til medlemmer av boligbyggelag.

E-post: partner@bblp.no
Besøk: Torgaten 5
Postadresse: Pb. 6749 St. Olavs Pl, 0130 Oslo
Tlf.: 22 42 43 20


BBL Datakompetanse AS

BBL Datakompetanse AS er heleid av 38 boligbyggelag. Disse aksjonærene er både også deres kunder. BBL Datakompetanse utvikler ERP-systemet Hårfagre, som er det markedsledende systemet i boligbyggelagsbransjen. De har også Styreportalen som benyttes av ca. 14 000 tillitsvalgte i boligselskapene.

E-post: datakompetanse@bbl.no
Besøk: Akersgata 41, 0158 Oslo
Tlf.: 24 14 55 20


Brukerdata AS

Brukerdata AS eies av sju boligbyggelag og leverer eiendomsforvaltningssystemet BoPort til sine eiere. Det er et standardsystem som omfatter interne forvaltnings- og økonomisystemer, i tillegg til portalbaserte løsninger ut mot styrer i borettslag, andelseiere, det enkelte medlem og samarbeidspartnere.

Daglig leder: Roger Wessel
Adresse: Postboks 293, 3101 TØNSBERG


Storbybolig

Storbybolig er et selskap opprettet av Vestbo i Bergen, USBL i Oslo og omegn, SBBL i Stavanger, BONORD i Tromsø og TOBB i Trondheim. Selskapet er et samarbeid mellom boligbyggelagene som gir medlemmene deres tilgang på flere boliger på forskjøpsrett og andre medlemsfordeler.

E-post: Daglig leder Torkil Iversen
Adresse: Postboks 2424 Sluppen, 7005 TRONDHEIM
Tlf.: 73 83 15 52

Boligbyggelag i ditt fylke