Artikler som inneholder 'BBL HUB'

Hvordan realisere visjonen om et godt boliv for alle?

I fire uker har NBBL samarbeidet med NTNUs sommerskole på et av våre mulighetsstudier, som er en del av BBL HUB. Resultatet ble et forslag til et interaktivt verktøy for beboeres involvering ved fornyelse og oppgradering av boligområder.

NBBL introduserer BBL HUB

BBL HUB skal være et verktøy for å hente erfaringer og utvikle kunnskap som skal bidra til et mer bærekraftig bolig-Norge, og i sin tur skape gevinst for borettslag og boligsameier.

Til boligbyggelagene: Søker borettslag til pilotprosjekt

To boligselskap gis muligheten til å prøve løsningen LEDi. LEDi er en bookingløsning som gjør det enklere for kommuner og offentlige bygg å leie ut sine lokaler. Dette gjelder også borettslag og sameier som sitter på felleslokaler som kan leies ut. LEDi er den første representanten fra næringslivet som har knyttet seg til BBL HUB.

Kommunikasjonsrådgivere

Lise Lotte Monsen
Kommunikasjonsrådgiver og digital designer
E-post: lm@nbbl.no
Telefon: 92680570

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap