Artikler som inneholder 'Årsberetning'

Årsberetning i borettslag og sameier

Fra og med regnskapsåret 2017 er det ikke lenger krav til årsberetning for små foretak, herunder boligselskaper. Av informasjonshensyn anbefaler NBBL at boligselskapene likevel fortsetter å utarbeide årsberetning til intern bruk.

Ikke lenger krav om årsberetning for borettslag og sameier

For å tilrettelegge for forenklinger for regnskapspliktige vedtok Stortinget nylig endringer i regnskapsloven. Blant annet vil små foretak ikke lenger ha plikt til å utarbeide årsberetning.

Kommunikasjonsrådgivere

Lise Lotte Monsen
Kommunikasjonsrådgiver og digital designer
E-post: lm@nbbl.no
Telefon: 92680570
Beate Kvien
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: bk@nbbl.no
Mobil: 91822709

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap