Oppdaterte standarddokumenter for eierseksjonssameier

Den nye eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar 2018. (Illustrasjon: Lise L. Monsen)
Alle standarddokumenter er oppdatert i henhold til den nye eierseksjonsloven som gjelder for sameier. Loven trådte i kraft 1.1.2018.

Dersom noen av bestemmelsene i sameiets vedtekter er i strid med loven, må styret endre disse innen utgangen av 2018. Det bør også utføres en tilsvarende gjennomgang av husordensreglene.

Boligbyggelag som er medlemmer i NBBL har forslag til vedtekter og husordensregler som er tilpasset den nye loven.

– Det er gjort store endringer i vedtektene, både som følge av ny lov, men også fordi det har vært behov for mer utfyllende regler blant annet når det gjelder parkering. Når det gjelder standarddokumentene for øvrig, er det kun snakk om mindre endringer uten innholdsmessig betydning. Reglene rundt mislighold er videreført i ny lov, og det har derfor ikke vært nødvendig med andre endringer i disse dokumentene enn paragrafhenvisninger og språklige oppdateringer, opplyser Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL.

De oppdaterte standarddokumentene for eierseksjonssameier finner du her.


Kommunikasjonsrådgivere

Lise Lotte Monsen
Kommunikasjonsrådgiver og digital designer
E-post: lm@nbbl.no
Telefon: 92680570
Beate Kvien
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: bk@nbbl.no
Mobil: 91822709

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap