Aktuelle lovendringer: Bustadoppføringslova og rettsgebyret

Ved avtaler mellom forbruker og entreprenør om oppføring av ny bolig, er entreprenøren forpliktet til å stille garanti for oppfyllelse av avtalen (bustadoppføringslova § 12).

Tidligere inneholdt ikke loven et bestemt tidspunkt for når garantien måtte foreligge. Dette skapte noe uklarhet i praksis.

Nå er bustadoppføringslova § 12 endret. Hovedregelen er at entreprenøren er forpliktet til å stille garanti straks etter avtaleinngåelsen. 

Unntak for hovedregelen kan gjøres der entreprenøren har tatt forbehold om:

•    åpning av byggelån 
•    salg av et bestemt antall boliger
•     igangsettingstillatelse

I disse tilfellene er det tilstrekkelig at garantien stilles straks etter at forbeholdene faller bort. Entreprenøren skal uansett stille garanti før byggearbeidene settes i gang.

Lovendringen trer i kraft 1.1.2017.

Endring i rettsgebyret

Rettsgebyret for 2017 er fastsatt til kr 1049. Dette får blant annet som konsekvens at:

•             Taket for eierskiftegebyret vil øke fra kr 4 100 til kr 4 196, jf brl § 4-6.
•             Taket for forkjøpsgebyret vil øke fra kr 5 125 til kr 5 24, jf brl § 4-22.


Kommunikasjonsrådgivere

Lise Lotte Monsen
Kommunikasjonsrådgiver og digital designer
E-post: lm@nbbl.no
Telefon: 92680570
Beate Kvien
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: bk@nbbl.no
Mobil: 91822709

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap