Skjerpede krav til brannforebyggende tiltak i bolig

Myndighetene øker fokuset på brannsikkerhet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har vedtatt ny forskrift om brannforebyggende tiltak som gjelder fra 01.01.2016.
Det er nye krav til slukkeutstyr som skal kunne brukes i alle rom. (ill.:Shutterstock)

Forskriften stiller krav til både eieren og brukeren av byggverk. 

Det betyr krav til borettslaget og sameier om kontroll og iverksetting av tiltak, og krav til den enkelte beboer om økt aktsomhet i forhold til brannfare.

Ulike eiere i borettslag og sameie

Forskriften benytter begrepene «eier» og «bruker». Eieren er definert som den som har grunnbokshjemmel til bygget. I borettslag er dette borettslaget, representert ved styret. I eierseksjonssameier er dette den enkelte seksjonseier. Styrene i både borettslag og sameier har både etter den nye forskriften og etter internkontrollforskriften ansvaret for å sørge for kontroll av at kravene til brannsikkerhet er oppfylt. 

Det er derfor fornuftig at også styrene i eierseksjonssameier følger opp dette på samme måte som styrene i borettslag, for å sikre en enhetlig og god brannsikkerhet for boligene.

Krav om brannøvelse for ansatte i borettslag

Borettslag og sameier skal ha rutiner for evakuering og redning dersom det oppstår brann i bygget. Styret må også sørge for å utarbeide rutiner slik at de som bor i bygget får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann. Dersom boligselskapet ikke har ansatte, så er det ingen plikt til å ha brannøvelse. Det kan likevel være lurt å gjennomføre dette.

NBBL anbefaler borettslag og sameier å ta kontakt med den lokale brannvernmyndighet for å få bistand. Her finner du mer informasjon

I de sameier og borettslag som har ansatte, f.eks. vaktmestere, er de ansatte pliktige til å gjennomføre brannøvelse, men som ikke trenger å involvere beboere.

Minst 1 røykvarsler i hver etasje

Det er krav om minimum 1 detektor eller røykvarsler i hver etasje. Denne skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor teknisk rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket. 

De nye reglene vil i mange tilfeller innebære at man må installere flere røykvarslere eller detektorer enn tidligere.

Det stilles også krav til slukkeutstyr som skal kunne brukes i alle rom. Minst ett av følgende skal være installert:

  • formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett 
  • pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver 
  • skum- eller vannapparat på minst 9 liter 
  • skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A 
  • annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

Direktoratet har utgitt denne veilederen til forskriften.


Kommunikasjonsrådgivere

Lise Lotte Monsen
Kommunikasjonsrådgiver og digital designer
E-post: lm@nbbl.no
Telefon: 92680570
Beate Kvien
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: bk@nbbl.no
Mobil: 91822709

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap