Innovasjon i boligsamvirket

Grønn rehabilitering fører både til kostnadsbesparelse og bedre bomiljø. To caser fra borettslag ble presentert under teknisk forum i Berlin. (Foto: NBBL)
I vår hentet NBBL inn alternative beregninger som viser at grønne løsninger er kostnadsbesparende for borettslag og sameier. Nå blir flere casestudier knyttet til grønn rehabilitering tilgjengelige på BBL HUB.

Casestudiene er basert på norske borettslag som skal gjennomgå rehabilitering. Disse ble presentert under NBBLs tekniske forum i Berlin i forrige uke. De aktuelle casene er Nygårdslia borettslag i Arendal og Karolinerveien borettslag i Trondheim. Det kom frem at energisparepotensialet på levert energi til byggene var henholdsvis 82 og 85 prosent, i tillegg til en CO2-besparelse på ca. 83 prosent. Grønn rehabilitering bidrar også til et bedre bomiljø, f.eks. i form av bedre inneklima.

Tallene ble første gang presentert på konferansen Klar for fremtiden (tidl. økonomikonferansen) i mai.

Fokus på brannsikkerhet

Ved rehabilitering er det viktig å skaffe seg et helhetsbilde både av brannsikkerhet og øvrige tiltak som bør eller må gjennomføres. Først og fremst oppnår man sikkerhet for beboerne, men det er også ofte økonomisk fordeler ved å få alt unna i én og samme sleng.

Brannsikkerhet, feil og mangler var også tema under teknisk forum. Viktigheten av en komplett og tilgjengelig branndokumentasjon på bygningsmassen, samt tilstrekkelig kompetanse til å forvalte denne, ble understreket. Her er det styret som sitter på ansvaret. Det ble også rettet fokus mot testing av byggverk etter rehabilitering, før bygget blir tatt i bruk. Slik avdekker man skjulte feil og mangler, samtidig som man sikrer et godt grensesnitt mellom bygg.

Beboerstyrt utvikling

Under forumet i Berlin presenterte også en gruppe franske sommerstudenter v/NTNU en interaktiv nettside de hadde utarbeidet, kalt «Bli med oss». Tanken bak er at det er beboerne selv som har best innsikt i de gode og dårlige sidene ved boligene og bomiljøet. Beboerne kan spille inn sine meninger, ideer og konkrete forslag, og vil slik sett spille den viktigste rollen i videre utvikling – f.eks. grønn rehabilitering – av boligene.

Vil boligbyggelaget bli med i BBL HUB, eller har du spørsmål knyttet til HUBen? Kontakt direktør for innovasjon og kompetanseutvikling i NBBL, Christian Fredrik Mathisen, på e-post: cfm@nbbl.no.

Innlederne på teknisk forum 2019 var:

  • NTNU-professor Svein Bjørberg
  • Passivhusekspert og arkitekt Søren Riis Dietz, Bjerg Arkitektur
  • Brannrådgiver og sivilingeniør Jan Ivar Rønningen, Erichsen & Horgen
  • NBBLs advokatkontor v/Henning Lauridsen og Laila Marie Bendiksen
  • Kursansvarlig og seniorrådgiver i NBBL, Øystein Wee

Kommunikasjonsrådgivere

Lise Lotte Monsen
Kommunikasjonsrådgiver og digital designer
E-post: lm@nbbl.no
Telefon: 92680570
Beate Kvien
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: bk@nbbl.no
Mobil: 91822709

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap