NBBL med nytt styremedlem i internasjonal kooperativ medlemsorganisasjon

Henning Lauridsen i NBBL er valgt inn som nytt styremedlem i Co-operative Housing International.
Henning Lauridsen, direktør for interessepolitikk og jus i NBBL, har blitt valgt inn som styremedlem i Co-operative Housing International på generalforsamling i Rwanda denne uken.

Co-operative Housing International (CHI) er en sektororganisasjon som fremmer den kooperative boligsektoren globalt og arbeider for medlemmenes felles interesser. I likhet med NBBL, mener CHI at den kooperative modellen kan bidra til å hjelpe flere med å få gode og trygge boliger.

På samme samling ble adm. direktør i NBBL Thor Eek takket av etter mange år som styremedlem. Eek fratrer stillingen som direktør fra 1. januar 2020. Han gir fakkelen videre til Bård Folke Fredriksen.

President i Co-operative Housing, den svenske politikeren Anders Lago, takket Eek både for innsats og vennskap.


Kommunikasjonsrådgivere

Lise Lotte Monsen
Kommunikasjonsrådgiver og digital designer
E-post: lm@nbbl.no
Telefon: 92680570
Beate Kvien
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: bk@nbbl.no
Mobil: 91822709

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap