NBBLs arbeid med statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 fremlegges mandag 7. oktober kl. 10. Rundt lunsjtider samme dag vil du kunne lese om de viktigste sakene for boligsektoren og NBBLs reaksjoner på disse.

Om én uke legger regjeringen frem forslaget til statsbudsjett. Følg med på NBBL.no, Facebook og Twitter for våre reaksjoner på regjeringens forslag. I tillegg vil det være omtale av viktige budsjettforslag i vårt interne nyhetsbrev som går ut dagen etter at budsjettet legges frem (tirsdag 8. oktober).

Høringer

Noe av det viktigste NBBL gjør med forslaget til statsbudsjett er å delta på de ulike stortingskomiteenes høringer om budsjettarbeidet. Her kommer NBBL med forslag til hvilke saker komiteene bør støtte, og også hvilke saker NBBL savner i det fremlagte budsjettforslaget. Dette er datoene for høstens komitéhøringer som er aktuelle for NBBL å delta i:

Finanskomiteen 14./15. oktober
Energi- og miljøkomiteen 22. oktober
Kommunalkomiteen 22./24. oktober
Helse- og omsorgskomiteen 15./17. oktober
Justiskomiteen

16. oktober


Kommunikasjonsrådgivere

Lise Lotte Monsen
Kommunikasjonsrådgiver og digital designer
E-post: lm@nbbl.no
Telefon: 92680570
Beate Kvien
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: bk@nbbl.no
Mobil: 91822709

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap