Prisen på borettslagsboliger steg 2,6 prosent

- NBBL forventer fortsatt god etterspørsel i boligmarkedet, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes. (Foto: Nadia Frantsen)
NBBLs prisstatistikk viser at prisen på borettslagsboliger steg 2,6 prosent i 2. kvartal 2019. Prisen på borettslagsboliger har dermed steget 1,9 prosent det siste året.

Utviklingen bekrefter tendensen med moderat prisutvikling. Høy byggeaktivitet bidrar til at boligkjøperne har mye å velge mellom, samtidig som god utvikling i norsk økonomi gir god etterspørsel. Det skapes mange nye arbeidsplasser og lønnsveksten er tiltagende. Samtidig viser NBBLs boligmarkedsbarometer for juni at åtte av ti har tatt høyde for økt boliglånsrente det neste året.

- NBBL forventer derfor fortsatt god etterspørsel i boligmarkedet. Vi tror likevel ikke at det er nok til å forhindre at boligprisene flater ut, og muligens faller noe nominelt sett i andre halvår. Økt rente og mange boliger til salgs forventes å legge et lokk på prisveksten utover høsten, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes.

 


Kommunikasjonsrådgivere

Lise Lotte Monsen
Kommunikasjonsrådgiver og digital designer
E-post: lm@nbbl.no
Telefon: 92680570

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap