Få borettslag og sameier gjennomfører brannøvelser

If Skadeforsikring har gjennomført en undersøkelse, hvor 3 av 4 som bor i borettslag eller sameie, oppgir at de aldri har gjennomført en felles brannøvelse.

TV2 sendte et nyhetsklipp om brannøvelse, søndag 11.september. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har vedtatt en forskrift om brannforebyggende tiltak som trådte i kraft fra 01.01.2016. TV2 sier at bestemmelsen pålegger alle borettslag og sameier å gjennomføre brannøvelser. Det stemmer ikke helt. Det er bare borettslag og sameier som har ansatte, for eksempel vaktmestere, hvor de ansatte er pliktig til å gjennomføre brannøvelse, men uten at beboerne blir berørt.

Tilstrekkelig informasjon

Borettslag og sameier skal ha rutiner for evakuering og redning dersom det oppstår brann i bygget. Styret må også sørge for å utarbeide rutiner slik at de som bor i bygget får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann. Dersom boligselskapet ikke har ansatte, så er det ingen plikt til å ha brannøvelse.

Selv om det ikke er pliktig ved lov, kan det likevel være lurt å gjennomføre en brannøvelse der du bor.
– Lag en enkel brannøvelse så du har tenkt tanken om at det kan skje hos deg og gjør de riktige tingene, anbefaler Jon Myroldhaug, brannsjef i Oslo brann -og redningsetat til TV2.

Brannvernuke

Denne uken er den årlige brannvernuka. På brannvernuka.no kan du lese mer om brannøvelser i borettslag og sameier. Boligselskaper er en virksomhet, og skal derfor iverksette rutiner for evakuering og redning ved brann. Det er viktig å være forberedt. Hvert år rykker brannvesenet ut til nærmere 3000 bygningsbranner.

– Det er viktig å være ute i forkant, for i leilighetskomplekser kan det være språklige utfordringer, bevegelseshemmede og eldre som trenger bistand ved brann, sier Ottar Sefland fra IF Skadeforsikring til TV2.

Brannvesenet kan hjelpe deg å arrangere brannøvelse

Sitter du i styret og har lyst til å gjennomføre en større brannøvelse? Da kan du kontakte ditt lokale brannvesen. Husk at en brannøvelse også kan være et informasjonsmøte om brannvern i hjemmet, rømningsveier, og informasjon om møtepunkt og hva man skal foreta seg om det skulle bryte ut brann. 


 


Gi din vurdering: Article Rating

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten! Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer