Det blir forbudt å hyblifisere uten tillatelse fra sameiet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at hyblifisering må legges frem for årsmøtet i sameiet. Regelen gjelder dersom eier ønsker å foreta ombygging eller annen tilrettelegging som fører til at seksjonen kan brukes som bolig for flere personer enn det som er vanlig for boliger med tilsvarende størrelse og romløsning. Hvis årsmøtet skal tillate hyblifiseringen må det vedtas med to tredels flertall.

Innovasjon og konkurranse kan være løsningen på en tryggere bolighandel

Istedenfor å begynne med å si at vi trenger en forskrift, men ikke vet innholdet, foreslår NBBL at vi først utvikler godt innhold for så å lage en forskrift tilpasset dette. Det er kort fortalt det NBBL presenterte på innspillsmøte i Kommunal- og moderniseringsdepartementet om «En tryggere bolighandel».

Dugnad for godt bomiljø

Mange borettslag og sameier arrangerer dugnad et par ganger i året, først og fremst for å få ryddet opp i fellesarealene. Dugnad er også en flott mulighet til å bli bedre kjent med naboene.

Ny kontaktperson i NBBLs avdeling for kommunikasjon

Senior kommunikasjonsrådgiver i NBBL, Lina Støen, slutter i sin stilling 1. mai. Ny nettredaktør og kontaktperson er Lise Lotte Monsen.

Kurt Figenschau ansatt som ny direktør i BONORD

Styret i BONORD har ansatt Kurt Figenschau som administrerende direktør for boligbyggelaget.

Riktig god påske!

Vi i NBBL vil ønske alle sammen en riktig god påske. For anledningen har vi laget vår helt egen påskekrim.

En egnet bolig er viktig for en god alderdom

Alle ønsker vi å bo trygt og godt lengst mulig i eget hjem når vi blir eldre. Utfordringer er at vi blir stadig flere eldre. Det gir behov for mange nye boliger egnet for denne gruppen. Ikke minst er det behov for å oppgradere dagens boliger slik at eldre ikke må flytte på grunn av for dårlig tilpassa boliger.

Prisene på borettslagsboliger falt 0,2 prosent 1. kvartal 2019

NBBLs prisstatistikk viser at prisen på borettslagsboliger falt 0,2 prosent 1. kvartal 2019. Sammenlignet med første kvartal 2018 har boligprisene steget 0,7 prosent.

Terje W. Gilje slutter i BOB

Administrerende direktør i BOB BBL, Terje W. Gilje (63), har meddelt styrets leder at han etter eget ønske fratrer sin stilling med virkning fra 31. august 2019.

Side7 av 141Først   Forrige   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Neste   Sist   

Kommunikasjonsrådgivere

Lise Lotte Monsen
Kommunikasjonsrådgiver og digital designer
E-post: lm@nbbl.no
Telefon: 92680570
Beate Kvien
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: bk@nbbl.no
Mobil: 91822709

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap