Søk støtte til fjerning av oljefyr før fristen går ut

Fra 1. januar 2020 er det ulovlig å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger. Enova gir støtte ved bytte av oljefyr med gitte andre løsninger. Støttebeløpene reduseres i 2019, og forsvinner i 2020.

OMT BBL arrangerer konferansen Smart Arctic Building & Energy

21. november arrangerer Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag en konferanse med fokus på arktiske bygg, bærekraft, energi og smarte løsninger.

Styreskolen

NBBL jobber videre med å utvide innholdet i Styreskolen. Denne høsten vil flere nye nano/e-læringskurs bli ferdigstilt.

Vellykket elbilfrokost – se video!

Onsdag 31. oktober arrangerte NBBL og Norsk elbilforening frokostmøte med tema «Borettslag og sameier må bli ladeklare». Flinke innledere, spennende debatt og godt oppmøte gjorde møtet svært vellykket. Vi har samlet bilder og video – inkludert opptak av hele møtet – slik at du kan få med deg høydepunktene.

Startlån og heis

Til høringen i kommunalkomiteen prioriterte NBBL å ta opp Husbankens rolle og tilskuddsmidlene de disponerer. Spesielt startlån og heis ble løftet fram.

Mindre energi og ny energi

Reduksjon av energi i bygg, og tilførsel av energi til elbiler sto i NBBLs fokus for statsbudsjettinnspill til stortingets energi- og miljøkomite.

Forslag til endring i Byggherreforskriften

Arbeidstilsynet foreslår endringer i Byggherreforskriften. Flere av endringsforslagene begrenser byggherrens mulighet til å plassere oppgaver og fordele ansvar og risiko over på sine kontraktsparter. 

Aktuelle poster for boligsektoren i statsbudsjettet

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 preges boligpolitikken av enkelte positive nyheter, men også en del kutt. Overordnet er det vanskelig å få øye på nyheter av stor betydning for boligsektoren.

Flere tror på lavere boligpriser

Boligmarkedsbarometeret faller for tredje måned på rad, fra 6,8 i september til 0,9 i oktober. Nordmenns tro på fremtidig boligprisoppgang avtar betydelig samtidig som boligprisene flater ut. Renteoppgangen begynner å bite.

Side10 av 138Først   Forrige   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Neste   Sist   

Kommunikasjonsrådgivere

Lise Lotte Monsen
Kommunikasjonsrådgiver og digital designer
E-post: lm@nbbl.no
Telefon: 92680570

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap