Nabovarsling blir heldigital

En ny løsning kalt eNabovarsel gjør det nå mulig å sende digitale nabovarsler via Altinn. Henning Lauridsen, direktør for interessepolitikk og jus i NBBL, sier ordningen er veldig positiv.

Snart lanseres nytt beboerkurs

Boligbyggelagene erfarer at beboere i borettslag og sameier ikke alltid har like god kunnskap om hva de har kjøpt. Derfor lanserer NBBL i disse dager et beboerkurs – også på flere språk.

Hvem har ansvar for takras i borettslag og sameier?

Is og snø som raser ned fra taket kan få katastrofale konsekvenser for den som rammes.

Regjeringen forenkler regelverk for arbeider på eksisterende bygg

Den nye utvidede regjeringen viderefører arbeidet med forenkling av plan- og byggesaksprosessene. Det innebærer tiltak både med regelverk, praksisforbedring og digitalisering. Et nytt punkt som er kommet inn er forenkling av regelverk for arbeider på eksisterende bygg, det vil si tekniske krav ved gjennomføring av oppgradering.

Regjeringen legger til rette for at eldre kan bo hjemme

Den nye utvidede regjeringen sier ikke bare at eldre skal bo lengst mulig i eget hjem, men de presiseres at det skal legges til rette for at flere eldre kan bo hjemme. Dette medfører blant annet satsing på oppgradering av eksisterende boliger.

NBBL har fått gjennomslag for krav om støtte til lading av elbil i borettslag og sameier

I regjeringsplattformen har NBBL fått støtte for sitt krav om støtte til utbygging av ladeinfrastruktur i borettslag, sameier og garasjelag. Dette er en seier for miljøet og vil gi mange flere muligheten til å skaffe seg elbil.

TOBB og NTNU i samarbeid

Andre uken i januar samles årlig mellom 1 500 og 2 000 fagpersoner i Trondheim til NTNU og Teknas kursdager for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Tilstede var også NBBLs advokat Laila Marie Bendiksen, som har en særlig kompetanse på grønne byggeprosjekter.

Boligprisene falt 0,3 prosent i 4. kvartal

Tall fra NBBLs prisstatistikk viser at prisene på borettslagsboliger falt 0,3 prosent i 4. kvartal. 2018 sett under ett, viser en oppgang på 2,8 prosent.

Problemer med nyttårsfeiring og festbråk?

Mange velger å markere overgangen til et nytt år med en real fest. God stemning fra festlig lag kan fort oppfattes som støy og bråk av naboene. Finnes det noen lover og regler som må overholdes ved nyttårsfeiring?

Side10 av 141Først   Forrige   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Neste   Sist   

Kommunikasjonsrådgivere

Lise Lotte Monsen
Kommunikasjonsrådgiver og digital designer
E-post: lm@nbbl.no
Telefon: 92680570
Beate Kvien
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: bk@nbbl.no
Mobil: 91822709

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap