Norske Boligbyggelag > For boligbyggelag > Aktuelt
Boligprisene kan snu allerede neste år, kommer det frem i NBBLs ferske kvartalsrapport. En rekordlav rente og en bedring i økonomien vil styrke boligprisene.

Statsbudsjettet for 2018 ble lagt fram for Stortinget av finansminister Siv Jensen 12. oktober. Vi har laget en oversikt over forslagene som påvirker boligsektoren.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å øke rettsgebyret med 81 kroner i budsjettforslaget for 2018.

NBBL er kritiske til at Regjeringen går inn for å redusere Husbankens låneramme med 1 milliard, fra 18 til 17 milliarder.

Leie-til-eie var et mye omtalt tema da bolig ble diskutert i høstens valgkamp. Noen satsing på dette er det imidlertid vanskelig å få øye på i statsbudsjettet. Regjeringen varsler kun at Husbanken vil prioritere arbeidet med å stimulere til flere leie-til-eie-prosjekter for varig vanskeligstilte. 

I forbindelse med valgkampen lanserte NBBL forslag på fem tiltak som kunne gjøre det enklere for ungdom på boligmarkedet. Nå foreligger regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, og ungdommen har ingen grunn til å juble.

Leie før eie- konseptet var utrolig populært  da vi lanserte det i Trondheim, sier Torbjørn Sotberg til Trønderavisa. Nå åpner de opp for å bruke samme modell på Levanger brygge.

Bate har tidligere hatt suksess med «leie-til-eie» boliger i Randaberg. Nå vil de bygge etter samme modell også på Hommersåk i Sandnes.

Lenatunet er et samarbeidsprosjekt mellom Betonmast Hæhre Eiendom AS og GOBB Prosjekt AS. Nå lanseres byggetrinn 3. Et prosjekt som GOBB har inngått avtale om fulltegningsforsikring av.

Prisveksten første halvår fører likevel til at prisene på borettslagsboliger ligger 5,5 prosent høyere enn i 3. kvartal i fjor.

Eldre artikler

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap

Lina Støen

Lina Støen
Senior kommunikasjonsrådgiver

Jeg er nettredaktør for NBBL. Ta kontakt med meg hvis du har innspill og forslag til saker vi kan bruke.

E-post: ls@nbbl.no
Mobil: 990 91 203