Verden digitaliseres, også byggsektoren. 14. og 15. november arrangerer Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner (EFF) konferansen «Fra analoge til digitale bygg».

Bolig- og omsorgspolitikk er to områder som tilhører hver sin komité på Stortinget. Det er derfor viktig at helse- og omsorgskomiteen samarbeider med kommunalkomiteen om gode boliger for eldre. Spesielt siden det er et politisk ønske om at man skal bo lengst mulig i egen bolig.

NBBL har vært i møte med politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved statssekretær Lars Jacob Hiim og tatt opp viktige spørsmål for boligbyggelagene.

Selv om de helt store godbitene glimrer med sitt fravær, er det enkelte positive boligtiltak for ungdom i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Ikke minst gjelder dette studentboliger, der det nå er godt håp om mer nybygging.

Nedenfor følger en oversikt over en del tallstørrelser med betydning for boligmarkedet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019:

I statsbudsjettet for 2019 er det satt av 48 mill. kroner på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til en eldresatsing uten at bolig er nevnt. Midlene skal gå til etablering av regionale nettverk for å øke kunnskap og spre gode erfaringer.

NBBLs prisstatistikk viser at prisen på borettslagsboliger falt 1,2 prosent 3. kvartal 2018. Det er jevn nedgang over hele landet, men unntaket er Bergen hvor prisene på de omsatte borettslagsboligene stiger.

Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner (Eier- og forvalterforumet) ble formelt stiftet 26.09.18 etter fem års uformelt samarbeid.

Torsdag 27. september hadde NBBL besøk av Enova. Bakgrunnen for møtet var NBBLs ønske om at Enovas ordninger rettet mot boligselskap skal bli bedre.

Husbanken og NBBL har en samarbeidsavtale om saker av felles interesse. En gang i året møtes vi for å følge opp sakene i avtalen og drøfte andre aktuelle saker. Årets møte ble avholdt hos NBBL 20. september.

Eldre artikler

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap

Lina Støen

Lina Støen
Senior kommunikasjonsrådgiver

Jeg er nettredaktør for NBBL. Ta kontakt med meg hvis du har innspill og forslag til saker vi kan bruke.

E-post: ls@nbbl.no
Mobil: 990 91 203
Lise Lotte Monsen
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: lm@nbbl.no
Telefon: 92680570