Norske Boligbyggelag > For boligbyggelag > Aktuelt
Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Borettslag og sameier kan søke støtte fra Enova til nye varmesentraler.

I Hamar ble eieren av et tre dømt til å felle treet og måtte betale 300.000 kroner til sammen for erstatning til naboen og advokathjelp. Hvordan unngå nabokrangler som dette? Vår advokat Elisabeth Aas Nilsen gir deg en innføring i regler og mulige løsninger for trær og busker til besvær.

Regjeringen har fastsatt ny byggteknisk forskrift, TEK17, som skal erstatte TEK10. Målet er å gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger. 

Kurset Jus for nyansatte har blitt til Grunnleggende jus
Kurset Jus for nyansatte har i flere år vært et populært tilbud til nyansatte i boligbyggelagene. Der har deltakerne fått en grunnleggende innføring i det regelverket vi styrer etter.  Vi i NB......

Ifølge høyskolelektor Tarjei Alvær Heggernes er det to ytterfløyer i måten en ser på ny teknologi på: «Helvetæsmaskin» eller «Det beste som noen gang har skjedd».
– Uansett er det viktig å forstå det digitale som skjer i bedriften for å starte konkurransefortrinn, sier Heggernes, som var fasilitator for debatten.

Det ble boligpolitisk debatt med snert og humor fra tungvektere i norsk politikk, inspirerende innlegg fra boligbyggelag om leie-til-eie modeller og pop-up musikal om ungdoms utfordringer på boligmarkedet. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen avlyste boligboblen, men sa samtidig at står mange boliger usolgt i august kan vi forvente et tydeligere prisfall. Se bilder fra NBBLs boligpoltiske konferanse her.

Nytt styre i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) ble valgt på interesseorganisasjonens landsmøte 13. juni i Oslo. Kirstin M. Leiros fra Ofoten og Midt-Troms Boligbyggelag (OMT BBL) ble valgt til ny styreleder.

Carl Jonas Hällsten er medlem nummer 1 million i Norske Boligbyggelag. Han meldte seg inn i Obos i vår, og har nå kjøpt leilighet i Hovin borettslag i Oslo sammen med Mikaela Zetterberg.

Etter at Stortinget nå har behandlet Regjeringens forslag til ny eierseksjonslov har den blitt forbedret på en rekke områder, men det er ikke bra nok. Airbnb og hyblifisering begrenses dessverre ikke, men kranglefanten gis heldigvis ikke vetorett.

OBOS og Eiendom Norge har en liten prisnedgang og Garanti Eiendomsmegling en liten prisoppgang fra april til mai.

Eldre artikler

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap

Lina Støen

Lina Støen
Senior kommunikasjonsrådgiver

Jeg er nettredaktør for NBBL. Ta kontakt med meg hvis du har innspill og forslag til saker vi kan bruke.

E-post: ls@nbbl.no
Mobil: 990 91 203
Tonje Hellevig
Kommunikasjonrådgiver
E-post: toh@nbbl.no
Mobil: 906 38 073