Norske Boligbyggelag > For boligbyggelag > Aktuelt
Både Ap og SV går inn for å øke Husbankens lånerammer kraftig i sine alternative statsbudsjetter for 2018. For SV sin del betyr det en styrking av ordningen med startlån, som Husbanken har budsjettansvar for.

NBBLs spesialrådgiver Ketil Krogstad inviterer til frokostmøtet "Boligkvalitet utfor stupet" 22. november. Sammen med adm. direktør Thor Eek innleder han møtet på Grand Hotel som starter med frokost kl. 08. Ketil har lang erfaring med temaet fra blant annet Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

På de samtidige generalforsamlingene i Boligbyggelaget Lofoten og Boligbyggelaget Nobl ble det vedtatt en likelydende fusjonsplan. Vedtaket var enstemmig i begge selskapene

Styreleder i MKB, Lars-Erik Lövdén, som også er tidligere boligminister, kom i spissen for en delegasjon på 15 som var interessert i å høre mer om det norske boligmarkedet fra NBBL.

Drammenskontoret er boligbyggelagets 12. og vil være i virksomhet fra midten av januar 2018. Usbls regionleder i Buskerud, Britt Kåsin, har ansvaret for det nye kontoret i Drammen som deler lokaler med Sparebank 1 BV.

Du har sikkert fått med deg at ny eierseksjonslov trer i kraft ved årsskiftet. I den forbindelse revideres NBBLs standarddokumenter og først ut er vedtektene for kombinerte sameier. For rene boligsameier er reviderte vedtekter klare om kort tid.

Venstre går inn i høstens budsjettforhandlinger med forslag om en kraftig styrking av Husbankens lånerammer, samt at det må etableres flere leie-til-eie-modeller i kommunene.

1. november signerte KOBBL og EiendomsMegler1 Hedmark en treårig samarbeidsavtale som trer i kraft fra 13. november. Fra samme dato avvikles meglervirksomheten i KOBBL Eiendom.

Stortinget har satt mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg innen 2030. Dessverre har ikke regjeringen så langt fulgt opp Stortingets vedtak. Statsbudsjett for 2018 inneholder heller ingen plan eller økt innsats for å nå målet.

Regjeringen kutter i heistilskuddet og hindrer eldre i å bo lenger hjemme.

Eldre artikler

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap

Kontakt oss

Lina Støen
Senior kommunikasjonsrådgiver

Jeg er nettredaktør for NBBL. Ta kontakt med meg hvis du har innspill og forslag til saker vi kan bruke.

E-post: ls@nbbl.no
Mobil: 990 91 203