Fra 60-tallsblokker til passivhus

La deg inspirere av borettslag som har gjennomført ambisiøse oppgraderingsprosjekter, og last ned kortfattede brosjyrer som beskriver hvordan ulike borettslag har gjennomført omfattende rehabiliteringsprosjekter.

Stjernehuset borettslag
Stjernehuset borettslag i Kristiansand hadde generelt stort oppgraderings- og vedlikeholdsbehov og gikk for å være Sørlandets kaldeste borettslag. Borettslaget, sammen med Sørlandet Boligbyggelag, gjennomførte en stor prosess med rehabilitering og energieffektivisering.

Myhrerenga borettslag
Passivhusrehabiliteringen i Myhrerenga borettslag er et pilotprosjekt og det første i sitt slag i Norge. Borettslaget ligger i Skedsmo kommune og består av sju blokker med 168 leiligheter som er bygget i 1967-68. Rehabiliteringen er støttet av Enova med 6,4 millioner kroner. Resten er dekket av lån i Husbanken.
 
Tinnbo Borettslag
Tinnbo Borettslag er det første blokkprosjektet i Kristiansand som oppgraderes til lavenergistandard. Borettslaget består av 114 leiligheter fordelt på 11 blokker.  Målet har vært å redusere oppvarmingsbehovet med nesten 80 prosent.
 
Kattem Borettslag
Kattem Borettslag i Trondheim er det fjerde av seks borettslag  i samme område som rehabiliteres. Totalt budsjett for prosjektet er kr. 132 mill., som finansieres ved lån gjennom Husbanken. Energiforbruket er redusert med i gjennomsnitt 25 % for beboerne i etterkant av oppgraderingen.
 
Vågsbygd Borettslag
Vågsbygd Borettslag er det andre prosjektet i Kristiansand med 4-mannsboliger som oppgraderes til lavenergistandard. Oppvarmingsbehovet skal reduseres med nesten 80 prosent gjennom etterisolering og redusering av kuldebroer og trekk.
 
Skrenten Borettslag
Med sine 220 boliger er Skrenten det største borettslaget i Molde. I april 2009 begynte arbeidet med å rehabilitere fasadene. Rehabiliteringen har blitt utført etappevis, og anleggsbudsjettet har vært på 110 millioner kroner.
 
Barkaleitet borettslag
Barkaleitet borettslag finansierte fasaderehabilitering med tilleggsisolering, tiltak for universell utforming nye trappe- og heishus og balansert ventilasjon, ved å bygge på en 5. etasje i alle blokkene.
 

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger

Tilskudd fra Enova​

Helhetlig kartlegging av bygg
Borettslag og boligsameier med minimum 10 boenheter kan få støtte til å kartlegge aktuelle investeringer i energitiltak. 

Varmesentraler​
Støtte til installering av varmesentral til bygningsoppvarming