Nettsider for borettslag

Siden 1996 har NBBL hatt et tilbud om nettløsninger for boligbyggelag og borettslag.

I dag har 19 boligbyggelag sin nettside basert på NBBLs løsninger, mens rundt 250 borettslag har sin nettside på borettslag.net.

Gjennom samarbeidet med Promotion Systems har NBBL de siste årene utviklet en rekke forskjellige webløsninger, deriblant Borettlag.net og prosjektweb for nye boliger. Felles for alle er at de er utviklet for boligbyggelagene og deres behov. Et annet fellestrekk er lav brukerterskel som gjør det raskt å komme igang med å lage et profesjonelt nettsted.

Sist, men ikke minst medfølger omfattende opplæring og support, og en rekke samhandlingsfunksjoner som gjør det enkelt å administrere nettstedet.

Har du spørsmål om nettløsning for borettslag og boligselskaper?
Kontakt support@borettslag.net