Individuell nedbetaling av fellesgjeld i borettslag (IN-ordning)

Individuell nedbetaling av fellesgjeld, også kalt IN-ordning, gir deg som andelseier mulighet til å betale ned deler av eller hele din andel av borettslagets fellesgjeld. 

Hovedmotivasjonen for at mange ønsker å nedbetale sin andel fellesgjeld, er lavere fellesutgifter. Det forutsetter at du ikke låner penger for å betale ned fellesgjelden. Gevinsten ved lavere felleskostnader kan lett bli spist opp av lånekostnadene.  

Komplisert avtaleverk

Det er mye som er viktig å være oppmerksom på med IN-ordninger. Det viktigste er at din nedbetaling av andel fellesgjeld sikres på en betryggende måte og at borettslaget er med i en sikringsordning for betaling av fellesgjeld.

IN-ordningen bygger på et relativt komplisert avtaleverk som gir rettigheter og plikter for borettslaget, den enkelte andelseier, boligbyggelaget og banken.

I nye borettslag er det vanlig at det fra starten er etablert en IN-ordning. Det er også mulig å senere etablere IN-ordning gjennom vedtak på generalforsamlingen.

Dette bør du tenke igjennom før du benytter deg av IN-ordning:

 • Må du låne penger for å betale ned på fellesgjelden, vil det sjelden lønne seg. Du vil normalt måtte betale høyere renter på ditt lån enn borettslaget må betale på felleslånet.
   
 • Nedbetalingen er irreversibel. Det er dumt å betale ned på fellesgjelden for senere å måtte låne penger til f.eks å pusse opp. Borettslaget vil oftere ha bedre betingelser på felleslånet enn den enkelte andelseier klarer å skaffe seg i banken.
   
 • At pengene ikke kan tilbakebetales, betyr også at du har valgt for fremtidige kjøpere av boligen. Et eksempel kan illustrere dette:

  En bolig med fellesgjeld på kr. 1 000 000 selges normalt mot at kjøper betaler kontant kr 900 000 til selger. Totalprisen på boligen er 1 900 000. Andelen fellesgjeld finansieres gjennom de månedlige felleskostnadene.

  Dersom fellesgjelden på boligen er nedbetalt, må kjøper betale totalprisen kontant til selger. For at selger ikke skal komme dårligere ut må denne summen være kr 1 900 000. Da boligen er uten fellesgjeld må kjøper finansiere hele kjøpesummen selv.
   
 • Du kan tape mer dersom du sier opp boretten. Beboere i borettslag kan si opp boretten sin og bli fri for sine forpliktelser overfor borettslaget. Det betyr at andelseiere kun taper innskuddet de betalte når de kjøpte leiligheten, fordi de ikke er personlig ansvarlige for fellesgjelden.  Har du benyttet deg av IN-ordning kan du fortsatt si opp boretten, men ikke kreve tilbakebetalt det du har innbetalt gjennom IN-ordningen. Tapet ditt kan bli større. Du taper ikke bare innskuddet ditt, du kan også tape det du har innbetalt ekstra. 

  Dette er spesielt aktuelt i perioder med prisnedgang og betalingsvansker. Spesielt uheldig vil det kunne slå ut for deg som har benyttet individuell nedbetaling i borettslag med særlig høy andel fellesgjeld.
   
 • Vær sikker på at borettslaget er med i en sikringsordning for betaling av fellesgjeld.

Har du spørsmål angående individuell nedbetaling av fellesgjeld, snakk med styret i borettslaget eller ta kontakt boligbyggelaget.


 

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer