Storbybolig

Storbybolig er et samarbeid mellom boligbyggelagene Bate i Stavanger og Sandnes, Usbl i Oslo, Vestbo i Bergen, TOBB i Trondheim, Boligbyggelaget NOBL i Bodø, BOB i Bergen og Bonord i Tromsø og Harstad. Samarbeidet ble etablert i 2008 og medlemmene muligheten til å skaffe seg bolig i de andre byene gjennom forkjøpsretten. 

Som medlem i ett av disse boligbyggelagene har du storbyansiennitet fra 1. oktober 2008, i TOBB fra tidligst 1. mai 2009, i BOB fra 1. september 2017, Boligbyggelaget NOBL fra 1. juli 2012.

Dersom du benytter deg av forkjøpsretten når du kjøper bolig i en annen by, må du også bli medlem i boligbyggelaget som boligen er tilknyttet. Når du kjøper bolig på forkjøpsrett i et annet boligbyggelag beholder du din oppsparte ansiennitet i ditt eget boligbyggelag.

Her kan du se boliger på forkjøpsrett