Hva er forkjøpsrett?

Som medlem i et boligbyggelag har du forkjøpsrett på alle nye og brukte boliger tilknyttet boligbyggelaget. Det innebærer en rett til å kjøpe en borettslagsleilighet til samme pris som høyeste bud, uten at du trenger å være med i budrunden. Alle medlemmer har forkjøpsrett  

Forkjøpsretten må være nedfelt i borettslagets vedtekter. Den kan benyttes av eksisterende andelseiere i borettslaget og andre medlemmer av boligbyggelaget. Dersom det er flere medlemmer som ønsker å benytte forkjøpsrett, vil den med lengst ansiennitet få tilslaget. Den interne forkjøpsretten i borettslaget går foran andre medlemmer i boligbyggelaget. Dersom det er flere andelseiere i borettslaget som vil bruke forkjøpsretten, er det botiden i borettslaget som bestemmer hvem som får tilslaget.

Forkjøpsretten gjelder ikke ved overdragelser til nærstående. Med nærstående menes ektefelle, samboer, søsken, foreldre, barn eller barnebarn.

Det er også mulig å overføre medlemskapet i boligbyggelaget mellom familiemedlemmer, og barn kan for eksempel få overført ansiennitet fra foreldre. Man kan imidlertid ikke få lengre ansiennitet enn fra sin egen fødselsdato.

Reglene om forkjøpsrett finner du i Lov om borettslag. Lovheftet får du kjøpt i NBBLs nettbutikk.

Storbyansiennitet

Bruk medlemskapet ditt til å skaffe deg bolig i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø eller Tromsø. Som medlem får du tilgang til over 90 000 boliger med forkjøpsrett. Les mer om storbyansiennitet

Felles forkjøpsrett

22 boligbyggelag over hele landet tilbyr felles forkjøpsrett. Dette betyr for eksempel at et medlem som har ansiennitet fra Harstad kan tre inn og benytte forkjøpsretten til en bolig i Larvik.

Les mer om felles forkjøpsrett og se hvilke boligbyggelag som er med.