Grilling i borettslag og sameier

Nordmenn elsker å grille, og så snart det nærmer seg sommer sprer lukten av grill seg i de fleste nabolag. Når man bor tett på hverandre, slik man ofte gjør i borettslag og sameier, er det imidlertid hensyn å ta. Både når det gjelder brannsikkerhet og ulemper for naboene. Vår advokat Elisabeth Aas Nilsen gir deg råd om hva som kan være lurt å tenke på før du starter grillfesten.

 

Regler i borettslaget/sameiet
Uvettig grilling kan medføre brannfare og dermed fare for skade. Røykutvikling og lukt kan i tillegg fort være til sjenanse når man bor i blokk eller rekkehus. Derfor kan det ikke  være fritt frem for grilling i borettslag og sameier.

Verken borettslagsloven eller eierseksjonsloven har regler som uttrykkelig omhandler grilling. Det gjelder imidlertid et generelt prinsipp om at bruken av boligen og fellesarealene ikke må være til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for de andre eierne. (Borettslagsloven § 5-11 første ledd og eierseksjonsloven § 19 første ledd).

Husordensreglene for ditt borettslag eller sameie, bør inneholde regler om grilling. I borettslag kan styret fastsette husordensreglene, mens det er sameiermøtet som har kompetanse til dette i eierseksjonssameier. Avhengig av forholdene i boligselskapet så kan reglene inneholde et forbud mot grilling, regler om hva slags grill som skal benyttes og anvisning på steder hvor grilling er tillatt.
 

Praktiske løsninger
I blokkbebyggelse vil det ofte kunne være slik at balkongene er såpass små at de anses som uegnet for grilling. For å imøtekomme grillbehovet hos beboerne kan det da være hensiktsmessig å etablere grillplasser på fellesområdene utendørs. Et alternativ kan også være at fellesskapet kjøper inn gassgriller til utlån. Det er imidlertid viktig å fastsette retningslinjer som ivaretar brannsikkerheten og begrenser ulempene grilling kan medføre. Er engangsgriller mye brukt, kan det være lurt å sørge for egnede avfallsbeholdere til disse.
 

Retningslinjer fra Norsk Brannvernforening
Det oppstår mange skader på både personer og eiendom som følge av uaktsom grilling, og Norsk Brannvernforening har utarbeidet sikkerhetsråd for å forebygge dette. Det anbefales at borettslaget/sameiet følger disse rådene når man bestemmer hvilke regler som skal gjelde for grilling i boligselskapet. Her er et utdrag av rådene knyttet til grilling på balkong:

På balkong skal man aldri bruke kullgrill. Elektrisk grill og gassgrill er tryggere alternativer fordi man i større grad kan kontrollere varmen. Elektrisk grill anses som det tryggeste.

Man må sørge for at grillen står stødig og i god avstand fra brennbart materiale. Det forutsettes også at balkongen har god utlufting lags gulv og tak, og at det ikke er noen form for innglassing. Dette er viktig slik at røyk, og eventuell lekket gass, raskt kan luftes ut (røyken er lettere enn luft og stiger, mens propangassen er tyngre enn luft og synker).

Grillen må holdes under oppsikt hele tiden mens den er varm, og man må passe på at røyken ikke sjenerer naboene.

Flere råd finner du her