Hjelpemidler for styret

Sitter du i styret? Da har du påtatt deg et viktig verv for fellesskapet. Og dette vervet vil vi i NBBL gjerne bistå deg med. Derfor har vi utviklet en rekke hjelpemidler for deg som styremedlem: 

  Borettslagsboka

Borettslagsboka - ny utgave av Vi bor i lag!
Boka gir deg inngående kunnskap om virksomheten i et borettslag. Borettslagsboka er oppdatert på en rekke områder, både når det gjelder lovverket, samfunnsutviklingen og design.

  Kjøp
         
  Bevar-HMS

En smart nettløsning for internkontroll som er skreddersydd for boligselskaper. All informasjon blir lagret slik at det blir lettere for nye styremedlemmer å overta internkontrollarbeidet

 

Kjøp

 

         
  Lov og rett i borettslag

Boka gir deg en praktisk innføring i de viktigste sidene av borettslagsloven som et styre møter i hverdagen.

 

Kjøp

 

         
  Internkontroll i borettslag og sameier (HMS-arbeid)

Håndbok som hjelper styret å sikre at borettslaget organiserer virksomheten sin i samsvar med helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen

 

Kjøp

 

         
  Borettslag med oversikt og system

Håndbok for å holde orden på styresaker og ansvarsområder

 

 

Kjøp

 

         
  Lov om burettslag

Et særtrykk av Lov om burettslag. Oppdatert og publisert februar 2011.

  Kjøp
         
  Borettslovkommentaren

Kommenterer hver eneste paragraf i lov om bustadbyggjelag og burettslag.

  Kjøp
         
  Bo i borettslaget

Hefte for beboere (andelseiere) i borettslag. Her finnes svaret på hva det vil si å være andelseier i et borettslag.

  Kjøp
         
  Få oppslutning om oppgradering - Beslutt

En veileder som gir styret råd om hvordan de kan gå fram for å få oppslutning om oppgradering, fra idéstadiet til byggestart.

  Last ned

 

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger