Fagertun borettslag


Styret i Fagertun Borettslag på Elverum ønsket seg oppdaterte og moderne bygg. Etter at rehabilitering og innglassing av balkonger var ferdig, var det neste naturlige steget å tenke på etterinnstallering av heis. Å installere heis opplevdes som tidsriktig, men også nødvendig med tanke på at beboerne har høy gjennomsnittsalder.

Styret tok kontakt med byggeleder OBOS Prosjekt som også hadde bistått i balkongprosjektet. De holdt kontakten med Husbanken underveis og oversikt over søknadsprosessen. Husbanken ga 40 prosent tilskudd.

- Det hadde vært  urealistisk å sette i gang med et slikt prosjekt uten dette tilskuddet. De resterende kostnadene ble dekket ved å ta opp felles lån i OBOS Bank, forteller styreleder Oscar Hivane.

Styret var hele tiden i dialog med beboerne og ga dem oppdatert informasjon gjennom prosessen. Dette bidro til at alle ble involvert og fikk eierskap til prosjektet. Det ble arrangert informasjonsmøter i borettslagets egne felleslokaler når det var nødvendig. Styreleder opplevede tiden som positiv. Det kan jo også oppslutningen om prosjektet vise. På ekstraordinær generalforsamling stemte 44 av 45 oppmøtte for å etterinstallere heis.

Kombinasjonen av kompetansen og engasjementet til byggelader John Lilleseæter i OBOS prosjekt, og styrets ryddighet og profesjonalitet i kontakt med både beboere og leverandører, var viktige nøkkelfaktorer for prosjektets gode gjennomføring.

For at prosjektet skulle komme fort i gang og tilfredsstille Husbankens krav til ferdigstillelse, var det avgjørende at kommunen var rask med saksbehandlingen. Elverum kommune viste tidlig interesse for heisprosjektet.

- Det var avgjørende at saksbehandler hadde god innsikt i hva dette dreide seg om, forklarer Hivane.

Styret, med hjelp av OBOS Prosjekt, var nøye med å innhente tilbud fra flere leverandører, slik at de hadde flere gode alternativer å velge mellom. Valget falt på en leverandør som kunne tilby produkter av god kvalitet og trygghet med tanke på oppfølging og god service.

- Resultatet er et oppgradert borettslag med fornøyde beboere. Styret har fått mange gode tilbakemeldinger, både fra eldre, yngre og forbipasserende. Vi mener leilighetene har blitt mer populære i området og har fått en høyere verdi, forteller en fornøyd styreleder.

Fakta fra heisprosjektet:

  • Beholdt trappeløp, men benyttet søppelrommene som ligger i hver etasje til heis.
    Uteområder ble i liten grad berørt.
  • Inngangspartiet ble utformet med rampe, slik at det skulle være mulighet for trinnfri adkomst.
  • Kostnadene er fordelt etter husleiebrøk
Adresse Elverum, Hedmark
Antall enheter72
Byggeår1981

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger

Heis hos oss?

Vi har laget en heisbrosjyre som viser ulike muligheter for installering av heis. Her finner du eksempler, tips til hvordan styret kan gå frem og hvem som kan kontaktes for å få råd og veiledning.

Ønsker du et eksemplar selv eller vil inspirere folk der du bor til å gå for heis, bestill brosjyren gratis her eller last den ned