Sundekrossen borettslag


Sundekrossen ønsket å bli et mer tilgjengelig og attraktivt borettslag og ville derfor installere heis i blokkene. Det var enighet i styret om at det ville gjøre hverdagen lettere, både for de yngre og de mange eldre beboerne. Dessuten visste de om midlene fra Husbanken som var avgjørende for at det kunne være realistisk å få til.

De tok kontaktet Bate boligbyggelag for å få veiledning og prosjekthjelp. Boligbyggelaget tok ansvar for hele prosessen, også for kontakten med Husbanken og kommunen. De sørget for at Husbanken deltok i møter og på befaring før prosjektet ble igangsatt. Tilskuddsbeløpet ble økt fra ca 30 prosent til nærmere 50 prosent i løpet av perioden.

- Boligbyggelaget gjorde en uvurderlig innsats i prosessen, sier en fornøyd prosjektansvarlig i borettslaget, Arne Hagerup.

Det var enighet i styret om heisprosjektet i forkant av kontakten med Bate boligbyggelag. Styret hadde forberedt saken godt. Løsninger, priser og framdriftsplan var på plass før generalforsamling. Det ble informert om Husbankens krav til ferdigstilling i inneværende kalenderår. Beboerne fikk også lovnad om at ingen skulle få økt husleie. God økonomi i borettslaget gjorde dette mulig.

-Det kom noen innspill med hensyn til plassering av heisene, men generalforsamlingen gjorde vedtak med god margin. En slik prosess er avgjørende å ha før man setter i gang, sier Hagerup.

Bate boligbyggelag håndterte hele anbudsprosessen som resulterte i to godkjente anbud. Styret selv gjorde det endelige valget som falt på det dyreste alternativet fordi det hadde en bedre løsning og lengre teknisk levetid.

-Selve byggeprosessen gikk veldig bra, og ble gjennomført uten at beboerne ble nevneverdig forstyrret. Det handlet nok også om at beboerne ble informert underveis, og at borettslaget hadde god relasjon til utførende entreprenør. Alle beboere er svært fornøyd med resultatet, sier en engasjert prosjektleder, Arne Hagerup.


Fakta:

  • Sundekrossen borettslag består av 238 boliger i både blokk og rekkehus som er bygd på 80- tallet. Av dette er det 96 boliger i lavblokker.
  • Alle blokkene med svalganger har fått etter installert heis som er plassert i eksterne sjakter.
  • Svalgangene gjør at det bare var behov for en heis til hver etasje.
Adresse Stavanger
Antall enheter238
Byggeår1981

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger

Heis hos oss?

Vi har laget en heisbrosjyre som viser ulike muligheter for installering av heis. Her finner du eksempler, tips til hvordan styret kan gå frem og hvem som kan kontaktes for å få råd og veiledning.

Ønsker du et eksemplar selv eller vil inspirere folk der du bor til å gå for heis, bestill brosjyren gratis her eller last den ned