Sameiet Gabelsgate


Beboere i 4. etasje tok selv initiativet overfor styreleder. De ønsket å bo hjemme i sin egen leilighet så lenge som mulig, men de så det ville bli vanskelig med så mange trappetrinn. De fikk også med seg unge barnefamilier som var positive til prosjektet.

- Jeg opplevde initiativet som et positivt bidrag til bomiljøet og satte i gang med å orientere meg om hvilke muligheter som fantes på markedet. Ikke minst om hvordan man kunne finansiere et slikt prosjekt. Jeg ble inspirert og det var lett å bli en drivkraft for dette arbeidet, sier styreleder Jenø Karoly Albert Bene.

Styret brukte mye tid på sine undersøkelser og satte seg godt inn i informasjon på Husbankens hjemmesider. Der fant de god informasjon om tilskuddsordninger og søknadsprosess. Ut over hjemmesidene hadde ikke styret i Gabelsgate noen kontakt med Husbanken. De brukte isteden mye tid på å undersøke praktiske løsninger på sine utfordringer og på å undersøke mulige leverandører.

Sameiet valgte en heisleverandør som kunne tilby et bredt spekter av tjenester. Firmaet fungerte som rådgivere gjennom hele prosessen. Rådgiver var også kontaktperson mot både Husbanken og kommunen.

- Hele styret følte seg godt ivaretatt med denne løsningen. Gjennom leverandøren kom vi i kontakt med en arkitekt som kom med forslag til plassering av heisen, og utforming av både heissjakt og tilstøtende områder, forklarer styreleder Bene.

Prosjektet ble i hovedsak finansiert med tilskudd fra Husbanken (40 prosent) og innskudd fra beboerne. I tillegg fikk sameiet et mindre bidrag fra Oslo kommune - velferdsetaten. Det ble ikke tatt opp felles lån, men beboerne finansierte hver sin andel i prosjektet. Beboerne i de øverste etasjene ble vurdert til å få større nytte av heisen, og de betalte mer enn i de lavere etasjene.

Styret gjennomførte en ryddig prosess, med god og jevnlig kommunikasjon med beboerne. De informerte fortløpende om planene før bygging, og om de forskjellige byggetrinnene underveis. Sameiet stod samlet bak styret i hele denne prosessen, og det var nesten full oppslutning på sameiermøtet. Resultatet er at sameiet har fått en bygning som har trinnfri adkomst, og alle leilighetene er lett tilgjengelige.

-Beboerne er fornøyde og stolte av sameiet. De har fått besøk fra flere naboer i nærheten som er interesserte i en slik løsning, sier en fornøyd styreleder.

 


Fakta:

Sameiet Gabelsgate 19 er en eldre bygård på Frogner i Oslo over fem etasjer, der det i første etasje drives næringsvirksomhet.
Det er to leiligheter i hver av de øvrige etasjene.
Heisen ble montert i kjernen av det eksisterende trappeløpet, uten å redusere trappeløpet.
På denne måten kunne heisen installeres uten at beboernes opprinnelige adkomst ble påvirket.

 

Adresse Oslo
Antall enheter8
Byggeår1930-årene

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger

Heis hos oss?

Vi har laget en heisbrosjyre som viser ulike muligheter for installering av heis. Her finner du eksempler, tips til hvordan styret kan gå frem og hvem som kan kontaktes for å få råd og veiledning.

Ønsker du et eksemplar selv eller vil inspirere folk der du bor til å gå for heis, bestill brosjyren gratis her eller last den ned