Årdal boligbyggelag


Leder for Årdal Boligbyggelag, Greta Steinheim deltok i 2009 på konferansen Eldre og bolig arrangert av Husbanken, Statens seniorråd og NBBL. Her oppstod for første gang ideen og inspirasjonen til å få med borettslag i Årdal på etterinstallering av heis.

- Årdal Boligbyggelag har mange borettslag med 3 etasjers blokker uten heis. Her bor det mange eldre og syke mennesker som har problemer med å komme seg ut i friluft. Og med stigende gjennomsnittsalder på beboerne, var det all grunn til å utforske mulighetene for å gjøre noe, sier Greta Steinheim.

På grunnlag av initiativet fra boligbyggelaget, startet borettslagene Flotane og Sauekvei arbeidet med planlegging og informasjon. Hele tiden hadde de tett samarbeid med ansatte i boligbyggelaget. Kommunen var heldigvis både interessert og engasjert. Prosjektene fikk status som pilotprosjekt i Husbanken, med involvering av Nav hjelpemidler og Årdal kommune.

Lederne for både Flotane og Sauekvei var begge involvert i arbeidet fra starten av. De deltok aktivt og ga positiv informasjon om planer og muligheter til beboerne. Informasjon foregikk muntlig og ved å produsere prosjektavis med oppdatert informasjon underveis.

- Dette har vært viktig for å lykkes med prosessen, sier Steinheim.

Årdal Boligbyggelag fungerte som byggherre for borettslagene og hentet inn anbud. Rådgiver ble også engasjert av boligbyggelaget. Rådgiver og boligbyggelaget sto sammen om prosjektledelsen, i god dialog med entreprenør og borettslagene.

- Det har vært helt avgjørende at samarbeidet mellom boligbyggelag, borettslag, Husbanken, entreprenør, kommunen og NAV har fungert. Optimisme og fleksibilitet har vært viktig for å lykkes. Dessuten var det viktig at entreprenøren klarte å gjennomføre prosjektet med minimale ulemper for beboerne. Det er bare positive godord å få fra beboerne, sier ideskaperen og motoren i prosjektet, Greta Steinheim.

Fakta:

Lavblokkene er på tre etasjer med en halv trapp opp til første etasje.
Det er installert en heis i hver oppgang, og heisen er så romslig at den kan ta med ambulansebåre.
Ved heisinstallering ble gammelt trappeløp revet og nytt bygd opp ved siden av heisen i det nye påbygget.
Noen beboere fikk også vurdert sine boliger for å gjøre dem bedre tilgjengelige for bevegelseshemmede.
I tillegg til tilskudd fra Husbanken som dekket ca. 45 prosent av kostnadene, fikk prosjektet tilskudd fra NAV ut fra behovet for trappeheiser i blokkene.

Adresse Årdal
Antall enheter96
Byggeår1964

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger

Heis hos oss?

Vi har laget en heisbrosjyre som viser ulike muligheter for installering av heis. Her finner du eksempler, tips til hvordan styret kan gå frem og hvem som kan kontaktes for å få råd og veiledning.

Ønsker du et eksemplar selv eller vil inspirere folk der du bor til å gå for heis, bestill brosjyren gratis her eller last den ned