Jegers borettslag


Prosjektleder i Larvik boligbyggelag, Torbjørn Sørensens har blitt et kjent ansikt for beboerne i de 27 blokkboligene på 3 og 4 etasjer som alle ble bygd uten heis rundt 70-tallet. I alt er det 1 041 leiligheter i blokkene. God informasjon – og ikke minst det å ta seg tid til hver enkelt av beboerne, er alfa og omega når det skal igangsettes større oppgraderingsarbeider som heis i borettslagene, forteller den erfarne prosjektlederen.

- Det er mange beboere godt opp i årene i de aktuelle leilighetene i Jegers borettslag, sier Torbjørn Svensen. Hele 200 eiere av boligene er over 80 år og nærmere 70 stykker har passert 90 år.

Det var mange motforestillinger mot heis blant beboerne.  Alt fra «det går ikke hos oss», «det er dyrt og vi må flytte», «det er mange minstepensjonister», «vi har gått trappene i alle år – hva er problemet med det» og «heisen stopper hele tida». Andre er opptatt av at «det er dyrt å drifte heiser», «borettslaget skal ikke bli sykehjem», «det er stygt» og det blir til og med påstått at «heisen kan ødelegge det gode bomiljøet».

Første oppgave er derfor å overbevise styret i borettslaget at heis både er realistisk og ønskelig for alle. Uten styre på lag, vil man aldri vinne fram overfor beboerne. 

Etterinstallering av heis er krevende prosjekter, og det er mange utfordringer som må løses. Teknisk forskrift stiller strenge krav ikke bare til nybygg, men også når større ombygginger skal gjennomføres. Det er viktig å ha god dialog med kommunenes teknisk sektor for å finne gode løsninger. Her kan erfarne heisutbyggere komme med viktige bidrag. Larvik har besøkt Årdal boligbyggelag og sett hva de har fått til. 

Det må finnes fram til akseptable heis-løsninger og ombygginger vurdert i forhold til inngangsparti i blokka, trapp og inngang til de enkelte boligene. Mange steder er det begrenset plass utenfor blokkene. Brannsikkerhet er også et område som må vurderes i forbindelse med heisinstallering. Heisprosjekter er i utgangspunktet kostbare, og det er da viktig at man finner løsninger som kan begrense kostnadene mest mulig uten at det går ut over kvaliteten på resultatet. Når heisprosjekter skal gjennomføres, må det derfor tas høyde for at prosjektene vil ta tid.

Fakta:

Lavblokkene er på 4 etasjer + kjeller med en halv trapp opp til første etasje.
Det er installert to heiser og det er søkt om tilskudd til to heiser til i 2015.

Adresse Larvik
Antall enheter40
Byggeår1971-72

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger

Heis hos oss?

Vi har laget en heisbrosjyre som viser ulike muligheter for installering av heis. Her finner du eksempler, tips til hvordan styret kan gå frem og hvem som kan kontaktes for å få råd og veiledning.

Ønsker du et eksemplar selv eller vil inspirere folk der du bor til å gå for heis, bestill brosjyren gratis her eller last den ned