Borettslagenes sikringsordning

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.

Når trygghet teller!
Når trygghet teller, velger ditt borettslag å tegne sikring mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS (SBS). Da er du med i en ordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges, og Borettslagenes Sikringsordning (SBS) kan dekke de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget.

Gunstigere finansiering
Det at borettslaget er med i Borettslagenes Sikringsordning, er også et kvalitetsstempel som er med på å sikre verdiutviklingen av boligene i borettslaget. Bankene legger vekt på om borettslaget er med i en sikringsordning. Det kan bety bedre betingelser på borettslagets felleslån og bedre vilkår for deg som låntaker når du må ta opp lån for å kjøpe en bolig i borettslag. I tillegg er eiendomsmeglere pålagt å opplyse om borettslaget er med i en sikringsordning, når boligen skal selges. Kjøperne vet å verdsette at det er trygt å kjøpe bolig i borettslaget.

Hvem kan tegne forsikring i Borettslagenes Sikringsordning?
Alle borettslag som er forvaltes av et boligbyggelag som er medlem i NBBL, kan forsikres i Borettslagenes Sikringsordning.

Alfabetisk oversikt over NBBLs medlemslag finner du her

Forsikringen kan enten tegnes individuelt for det enkelte borettslaget, eller gjennom boligbyggelaget hvis de har en kollektiv ordning. Uansett bør borettslaget kontakte boligbyggelaget i forbindelse med søknad om forsikring.  Forsikring tilbys ikke til borettslag hvor fellesgjelden utgjør mer enn 75 prosent av verdien av boligene. Borettslagenes Sikringsordning foretar alltid en individuell vurdering av søknadene før det kan tegnes en forsikringsavtale.

Hva blir dekket ved tap?
Dersom en andelseier misligholder plikten til å betale felleskostnader til borettslaget, må det iverksettes en inkassoprosess. I siste instans må det også gjennomføres et tvangssalg av boligen. Borettslagenes Sikringsordning dekker tapet som oppstår dersom salgssummen ikke er nok til å dekke andelseierens misligholdte felleskostnadsforpliktelser. Erstatningen er begrenset til 24 måneders uteblitte felleskostnader og det er 10 prosent egenandel på tapserstatningen.

 

Kontakt oss

Sven Eric Dæhlin
E-post: sed@nbbl.no
Telefon: 416 58 641
Inger Lisbeth Bjørnø
E-post: ilb@nbbl.no
Telefon: 993 81 207

Når trygghet teller