Artikler som inneholder 'NBBLs boligmarkedsrapport'

NBBLs boligmarkedsrapport for 3. kvartal

Prisen på boliger i borettslag økte med 1,3 prosent i 3. kvartal. Siden nyttår har boligprisene økt med hele 6,1 prosent.

NBBLs boligmarkedsrapport Q2: "Et helt halvt år" i boligmarkedet

Kombinasjonen av rentekutt og stabilisering i arbeidsmarkedet har ført til sterk boligprisvekst i første halvår. Faktisk har veksten vært så sterk at vi tror en betydelig del av årets prisvekst allerede er «tatt ut» – «et helt halvt år» i boligmarkedet – og vi ser for oss mer moderat prisoppgang i siste halvdel av 2016.

NBBLs boligmarkedsrapport: Markedssyn 1. kvartal 2016

Til tross for den moderate prisutviklingen på 1,6 prosent i 1. kvartal, mener NBBL at utviklingen i norsk økonomi fortsatt støtter vår prognose på 5 prosents prisvekst i 2016. Vi forventer at en større del av prisveksten kommer frem mot sommeren. Det er imidlertid store regionale forskjeller.

Boligprisene vil stige om lag 5 prosent i 2016

Det er anslag som NBBL presenterer i sin boligmarkedsrapport 4. kvartal 2015.
Ved inngangen til 2016 er usikkerheten knyttet til norsk økonomi større enn på lenge. Det har ført til at flere forventer at boligprisene skal «flate ut».

NBBLs boligmarkedsrapport for 3. kvartal

Kvartalsstatistikk for omsetning av brukte borettslagsboliger har NBBL presentert siden 1992. I vår boligmarkedsrapport går vi dypere inn i tallene for bruktboligomsetning av borettslagsboliger, beskriver typiske trekk ved boligmarkedet og ser på viktige utviklingstrekk i norsk økonomi.

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer