Artikler som inneholder 'Eldre og bolig'

Bolig utelatt i «Omsorg 2020»

Bolig utelatt i «Omsorg 2020»
I regjeringens prioriterte satsinger på omsorgsfeltet, «Omsorg 2020», er omtale av godt egnede boliger for eldre, totalt fraværende.

Hva er gode seniorboliger?

NBBL var en av organisasjonene som deltok når Venstre arrangerte minihøring på Stortinget tidligere i mars. Spørsmålene som Venstre ønsket svar på var: Hvordan kan en best organisere utbygging av seniorboliger, hvordan tilrettelegge for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig og hvilke teknologiske hjelpemidler bør utvikles og tas i bruk for å sikre både selvstendighet og individuell oppfølging?

Eldres boliger trenger tilpassing

Eldres boliger trenger tilpassing
En godt tilrettelagt bolig er viktig for at eldre skal kunne bo trygt i eget hjem. Boligen er viktig for god eldreomsorg. I FOU-rapporten om omstillinger i hjemmetjenesten "Fra passiv mottaker til aktiv deltager" lagt fram av Kommunenes Sentralforbund, står det blant annet mye om suksesskriterier for å lykkes med hverdagsrehabilitering. Boligen den enkelte bor i er utelatt.

Årdal boligbyggelag møtte Navarsete

Årdal boligbyggelag møtte Navarsete
Adm. dir. i Årdal Boligbyggelag Greta Steinheim møtte 27. juni statsråd Liv Signe Navarsete for å snakke om etterinstallering av heis. Årdal holder på med et omfattende heisprosjekt og har fått vel 20 mill. i tilskudd fra Husbanken.

Morgendagens omsorgspolitikk

Morgendagens omsorgspolitikk
Stortinget behandlet før ferien meldingen om morgendagens omsorgspolitikk. I innstillingen satses det på tilpasning av boliger og boligens omgivelser for å gjøre de alders- og funksjonsvennlige. Blant annet blir det økt satsning på etterinstallering av heis. - Helse og omsorgskomitéen har lyttet til våre innspill, sier Thor Eek, adm. dir. i NBBL.

Omsorg i eget hjem

Omsorg i eget hjem
Vi lever lenger og det blir betraktelig flere eldre med omsorgsbehov. - Skal vi løse morgendagens omsorgsutfordringer må hjelp i eget hjem være langt vanligere enn å havne på sykehjem, sier Thor Eek i NBBL. Det forutsetter tilpassing og oppgradering av boligene som allerede er bygget og at nybyggingen i større grad tilpasses eldre kjøpere.

Positivt møte med helseministeren

Positivt møte med helseministeren
Representanter fra NBBL var onsdag 14. mai i møte med Helse og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen. Tema var hvordan private aktører kan samarbeide med kommunene om bygging av omsorgsboliger. Ministeren ønsket private aktører velkommen i den felles dugnaden for å tilrettelegge for det økende antallet eldre framover, og hun ba på møtene partene fortsette samarbeidet for å finne løsninger.

Boligbyggelag øyner håp om støtte til omsorgsboliger

Boligbyggelag øyner håp om støtte til omsorgsboliger
I januar 2011 annonserte regjeringen nytt regelverk for hvem som kunne få offentlig støtte til bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Målet var bl.a. å øke antall omsorgsplasser gjennom å gi kommunene større frihet til å samarbeide med private. Resultat: et fryktelig kronglet regelverk som har avskåret boligbyggelag og andre private aktører fullstendig.

Oppfylt boligdrøm for entusiastene i Rygge Senior Bo!

Oppfylt boligdrøm for entusiastene i Rygge Senior Bo!
I Rygge utenfor Moss er det nylig oppført 26 seniorboliger myntet på aldersgruppen 50+. Bak prosjektet står foreningen Rygge Senior Bo med initiativtager Leif Svarstad i spissen. Vansjø Boligbyggelag har som byggherre vært en viktig støttespiller i realiseringen av prosjektet.

Side1 av 4Først   Forrige   [1]  2  3  4  Neste   Sist   

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer