Artikler som inneholder 'Tomtefesteloven'

Endring av tomtefesteloven: Kraftig slag mot landets hus- og hytteeiere

Flertallet i justiskomiteen på Stortinget har blitt enig om endringene i tomtefesteloven. Det innebærer blant annet en festerente på 2 prosent. NBBLs avdelingsdirektør Henning Lauridsen sa til NRK Dagsrevyen 4. juni at en festerente på 1 prosent ville vært tilstrekkelig for å tilfredsstille menneskerettighetskonvensjonen.

NBBL får støtte fra Deloitte

NBBL får støtte fra Deloitte
På oppdrag fra Tomtefesterforbundet, har revisjons- og rådgivingsselskapet Deloitte gått gjennom forslaget til ny tomtefestelov. De har kommet til samme konklusjon som NBBL: Det nye forslaget til tomtefestelov kan være menneskerettighetsstridig.

Forslag til endringer i tomtefesteloven kan være i strid med menneskerettighetskonvensjonen

Torsdag 7. mai var det åpen høring i Stortingets justiskomité om regjeringens forslag til endringer i tomtefesteloven. - Regjeringens forslag går så langt i hus- og hytteeieres disfavør at det kan være i strid med Den Europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), sier avdelingsdirektør Henning Lauridsen i NBBL.

NBBL i Dagsnytt 18 om tomtefeste

Loven vil føre til problemer fordi mange har innrettet seg etter en lov som nå blir endret, sa sa Henning Lauridsen, advokat og avdelingsdirektør i NBBL på Dagsnytt 18, onsdag 22. april. Anledningen var en dom i høyestrett om tomtefeste.

NBBL svært kritisk til endringer i tomtefesteloven

NBBL svært kritisk til endringer i tomtefesteloven
Justisdepartementet la 27. mars frem forslag til endringer i tomtefesteloven. NBBL er svært kritiske til forslaget, sier avdelingsdirektør Henning Lauridsen.

Endringer i tomtefesteloven

Mange borettslag og sameier står på tomter som er festet. Nå jobber NBBL aktivt for at de skal komme best mulig ut når tomtefesteloven endres.

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer