Artikler som inneholder 'Husbanken'

Opposisjonen på Stortinget vil styrke Husbanken

Både Ap, SV og Sp går inn for å øke Husbankens lånerammer i sine alternative statsbudsjetter. Nivået på økningene er de tre partiene derimot ikke enige om.

Startlån og heis

Til høringen i kommunalkomiteen prioriterte NBBL å ta opp Husbankens rolle og tilskuddsmidlene de disponerer. Spesielt startlån og heis ble løftet fram.

Statsbudsjett 2018: Husbanken krympes

NBBL er kritiske til at Regjeringen går inn for å redusere Husbankens låneramme med 1 milliard, fra 18 til 17 milliarder.

Statsbudsjett 2017: Innspill til kommunal- og forvaltningskomiteen.

NBBL representert ved Thor Eek og Bente Johansen kom med en rekke innspill til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i forbindelse med høring om statsbudsjett 2017.

Husbanken mister virkemidler

Stortinget har tidligere vedtatt at flere tilskudd fra Husbanken skal overføres kommunenes rammetilskudd i forbindelse med nye oppgaver til kommunene.

Husbanken: En for spiss 70 åring?

Husbanken: En for spiss 70 åring?
1. mars fylte Husbanken 70 år. NBBL følger etter med 70 års jubileum 17. juni. Samarbeidet har vært tett i alle år, og er fortsatt levende.

NBBL: Det trengs kreative tiltak i boligmarkedet

NBBL: Det trengs kreative tiltak i boligmarkedet
Den siste tiden har boligprisene vist en fallende tendens. Thor Eek i Norske Boligbyggelag, ber regjeringen tenke kreativt for å holde boligbyggingen i gang og viser til leie-til-eie prosjekter igangsatt av boligbyggelag i Bergen og Stavanger.

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer