Artikler som inneholder ' Boligmarkedet'

Ungdom er taperne i boligmarkedet

Ungdom er taperne i boligmarkedet
Ikke alle unge har foreldre som kan hjelpe med boligkjøp. - Den store utfordringen for disse, er å skaffe nok egenkapital. Etter pålegg fra regjeringen krever bankene at 15 prosent av det boligen koster må dekkes med egenkapital. Derfor er ungdom avhengig av å starte smart sparing tidlig, for å unngå å havne utenfor, mener Thor Eek, adm. dir i NBBL.

Bra med økte lånemidler i Husbanken

Bra med økte lånemidler i Husbanken
- NBBL er svært tilfreds med at Husbanken nå tilføres ytterligere 5 milliarder kroner. Dette er helt i tråd med hva vi ba Stortinget om i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013, sier adm. direktør Thor Eek. Kommunalminister Liv Signe Navarsete forhåndsannonserte nylig mer midler til Husbanken i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som kommer tirsdag 7. mai.

Stortingshøring om boligmeldingen

Stortingshøring om boligmeldingen
- Boligmeldingen er uforpliktende og lite konkret. Det var hovedbudskapet vårt, sier adm.dir. Thor Eek i NBBL, etter Stortingets åpne høring om boligmeldingen tirsdag 30. april.

Uttalelse fra alliansen "Bolig for alle"

Uttalelse fra alliansen "Bolig for alle"
23. april avholdt alliansen "Bolig for alle" møte. På initiativ fra blant andre LO og NHO ble "Bolig for alle" etablert i mars og er en bred allianse med krav om en langt mer aktiv boligpolitikk. Målet er å øke boligbyggingen i Norge.

Ung på boligmarkedet?

Ung på boligmarkedet?
Lær deg mer om privatøkonomi! Det slår NBBLs Thor Eek fast på Aftenposten.no. Eek mener at manglen på tiltak for unge i boligmeldinga er oppsiktsvekkende. Det er lite som tyder på at regjeringen ser på vanlig ungdom som en viktig gruppe i boligpolitikken.

NBBL møtte Solhjell

NBBL møtte Solhjell
16. april møtte NBBL miljøvernmininster Bård Vegar Solhjell for å diskutere boligutbygging og områdefornyelse. I sitt brev til fylkesmennene høsten 2012 tok miljøvernministeren selv til orde for at tilstrekkelig boligbygging er et viktig hensyn i arealpolitikken.

Uforpliktende boligmelding

– Etter flere ti-år uten en aktiv boligpolitikk, så vi fram til tydelige politiske signaler om at noe skal gjøres. Vi konstaterer at klare marsjordrer ikke er meldingens sterke side. Derimot skisserer regjeringen en rekke interessante og viktige boligpolitiske utfordringer den ønsker å se nærmere på. Over tid kan dette gi positive boligpolitiske effekter, men i dagens situasjon trengs det konkrete tiltak – og det kunne regjeringen ha foreslått langt mer av, sier adm. dir. Thor Eek i Norske Boligbyggelag (NBBL).

Unntak bare for studenter

Unntak bare for studenter
-Det er ikke bare studentboliger som er dyre å bygge universelt utformet. Alle mindre boliger rettet mot unge blir dyrere hvis de skal oppfylle alle krav til universell utforming, sier Thor Eek, administrerende direktør i NBBL i en kommentar til regjeringens forslag om å lempe på kravet om universell utforming for studentboliger.

Ikke nok økning i antall nye boliger

Ikke nok økning i antall nye boliger
Etter en treg start på året økte igangsettelsestilatelsene til nye boliger med 8,7 prosent fra 2011 til 2012. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). - Selv om veksten er positiv mener vi likevel at det bygges altfor få boliger i forhold til befolkningsveksten, sier Thor Eek, adm. dir. i NBBL. Totalt ble det gitt igangsettingstillatelser til 30 142 nye boliger i 2012, noe NBBL-sjefen mener er 8-10 000 for få.

Side5 av 8Først   Forrige   1  2  3  4  [5]  6  7  8  Neste   Sist   

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer