Artikler som inneholder 'Boligpolitikk'

-Stoltenberg må tenke nytt

-Stoltenberg må tenke nytt
- Flere utleieboliger gjør det enklere for unge på boligmarkedet. Nå må regjeringen tenke nytt, sier adm. dir. Thor Eek i Norske Boligbyggelag. Han mener det er på tide at Husbanken bidrar til å bygge utleieboliger for alle unge som har et boligbehov, ikke bare vanskeligstilte.

Mer penger til boligbygging

- Det er svært gledelig at Husbanken tilføres ytterligere 5 milliarder slik vi tidligere har etterlyst, sier Thor Eek i NBBL. Han oppfordrer nå Husbanken til å prioritere nybygging. -Nå er det viktig at lån til nybygging prioriteres slik at den positive tendensen i byggetallene fortsetter, sier NBBL-sjefen.

- Vi trenger en boligminster

- Vi trenger en boligminster
Adm. dir i NBBL Thor Eek lanserer bloggen sin og etterspør en egen boligminister. Han mener mange års fravær av boligpolitikk har ført til utfordringene vi nå ser på boligmarkedet.

Nordisk boligpolitisk konferanse

Nordisk boligpolitisk konferanse
Hvilke boliger vil etterspørres i framtida? På en nordisk boligkonferanse 30. og 31. august skal sjeføkonomer fra Sverige, Danmark og Norge legge fram sine analyser om framtidas boligetterspørsel. Det deles også ut en nordisk boligpris.

Husbanken går tom

Husbanken går tom
Ved utgangen av juni hadde Husbanken brukt opp 70 % av sin totale låneramme, og nå er banken i ferd med å gå helt tom. Situasjonen for Husbanken står i skarp kontrast til tidligere utsagn fra regjeringspartiene om å bruke Husbanken aktivt for å sørge for tilstrekkelig nybygging, uttaler adm.dir. Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund, NBBL.

Usbl fronter studentopprop

Usbl fronter studentopprop
Oslo kommune har tidligere annonsert at de skal bidra med tomter slik at flere studentboliger kan bygges, men sålangt har ingenting skjedd. Boligbyggelaget Usbl etterlyser politisk vilje for å gjøre noe med utleiesituasjonen generelt – og for studenter spesielt. Derfor er boligbyggelaget villige til å gi bort en studentbolig i et helt år for å skape blest om problemstillingen.

Noen stenges ute

Noen stenges ute
Det mener Thor Eek i Aftenposten 1. august. Der beskriver han et unntak fra Finanstilsynets krav om 15 prosent egenkapital. Eek påpeker at uklarheter i hva som må til for å oppfylle kriteriene for dette unntaket kan slå uheldig ut for unge på boligjakt. Her kan du lese hele innlegget.

Summen av gode bygg gir bedre samfunn

Summen av gode bygg gir bedre samfunn
Statsråd Liv Signe Naversete har i en rekke lokalaviser presentert stortingsmeldingen om norsk bygningspolitikk. Hun har fått svar fra adm. dir. i NBBL Thor Eek, og svaret kan også leses her.

Tilgjengelighet i boliger

Tilgjengelighet i boliger
Universell utforming er viktig for at flest mulig kan bruke bygninger og uteområder uavhengig av funksjonsevne. Derfor har vi fått detaljerte regler i teknisk forskrift for hvordan nye boliger skal utformes. Dette ideelle og fornuftige krav til nye boliger og de fleste er enige i at gode boliger skal være best mulig tilrettelagt for flest mulig. Problemet er at reglene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven går for langt og er for firkantede.

Side9 av 19Først   Forrige   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Neste   Sist   

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer