Aktuelle poster for boligsektoren i statsbudsjettet

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 preges boligpolitikken av enkelte positive nyheter, men også en del kutt. Overordnet er det vanskelig å få øye på nyheter av stor betydning for boligsektoren.

Husbankens lånerammer reduseres, startlån er fortsatt forbeholdt «vanskeligstilte» og det er ingen endringer i BSU-ordningen. Samtidig satses det på byvekstavtaler og styrking av studentboliger.

NBBL har laget en oversikt over alle aktuelle poster for boligsektoren med vår vurdering av forslagene. Du kan lese notatet i sin helhet her. Trenger du en kortversjon, finner du en bloggpost skrevet av Tore Johannsen, direktør for interessepolitikk og kommunikasjon, her.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer