God bolig- og omsorgspolitikk

Avd.direktør i NBBL Tore Johannesen under høring 16. oktober 2018. (Foto: Skjerdump, stortinget.no)
Bolig- og omsorgspolitikk er to områder som tilhører hver sin komité på Stortinget. Det er derfor viktig at helse- og omsorgskomiteen samarbeider med kommunalkomiteen om gode boliger for eldre. Spesielt siden det er et politisk ønske om at man skal bo lengst mulig i egen bolig.

- NBBL har ment gjennom flere år at det bør etableres et eget eldreboligprogram med økonomisk støtte både fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.  Husbanken bør være en sentral iverksetter. Slik startet avd.dir. Tore Johannesen sitt innlegg til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i forbindelse med høring om statsbudsjett 2019.

Trygghetsboliger

Trygghetsboliger har vært omtalt i mange sammenhenger bl.a. i regjeringsplattformen. Boligene er en mellomting mellom ordinære nye boliger og dagens omsorgsboliger. Det er boliger som er særlig godt tilrettelagt for eldre med nedsatt bevegelighet, tilgang på møteplasser og noen fellesrom. Ikke minst riktig beliggende i forhold til service og kommunikasjon, og gjerne integrert i ordinære prosjekter.   

- Vi håper komiteen kan samles om en merknad der det bes om at regjeringen åpner for noen få pilotprosjekter i 2019 hvor det kan brukes litt av dagens ramme for investeringstilskudd til dette formålet. I denne sammenheng bør det også åpnes for at prosjekter etablert av private kan få investeringstilskudd, sa Johannesen.

Tilskudd til heis

Tilskudd til etter-installering er et pengespørsmål som egentlig tilhører Kommunalkomiteen, men som det også er viktig å trekke fram for helse- og omsorgskomiteen.

- Potten til dette formålet er heldigvis ikke kuttet ytterligere i år (etter kutt i de to foregående år). Men 50 mill. til dette formålet er etter vår mening kritisk lite. Vi kan ikke be denne komiteen om mer penger til formålet, men kanskje kan det finnes en naturlig plass for en merknad om viktigheten av dette som en oppfølging av stortingsmeldingen Leve hele livet, avsluttet Johannesen.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer