Smått med bolignyheter for ungdom i statsbudsjettet

Det er enkelte positive boligtiltak for unge i statsbudsjettet for 2019, selv om de store godbitene glimrer med sitt fravær. (Foto: Nadia Frantsen)
Selv om de helt store godbitene glimrer med sitt fravær, er det enkelte positive boligtiltak for ungdom i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Ikke minst gjelder dette studentboliger, der det nå er godt håp om mer nybygging.

Studentboliger styrkes

Tilskuddssatsene til bygging av studentboliger justeres ytterligere opp i regjeringens budsjettforslag, etter at disse ble økt kraftig i revidert budsjett for inneværende år. De siste årene har det vært vanskelig å få igangsatt det antallet studentboliger det er avsatt midler til, fordi kostnadsrammer og tilskuddssatsen har vært for lave. Når dette nå er rettet opp, er det derfor grunn til å håpe at målsetningen om å bygge 2.200 nye studentboliger i 2019 vil bli nådd.

Ingen BSU-endring

Det foreslås ikke endringer i BSU-ordningen. Dermed blir både maksimalt sparebeløp på 300.000 og maksimalt årlig sparebeløp på 25.000 liggende fast.

NBBL har ved flere anledninger foreslått en bedre og mer spisset BSU-ordning, ved at den forbeholdes førstegangskjøpere. Da vil også både årlig og samlet sparebeløp kunne økes uten at ordningen blir dyrere for staten.

Hei Siv. Vil du spare en halv milliard? Les Christian Frengstad Bjerknes blogg om en bedre og spisset BSU-ordning her

Startlån prioriteres

Selv om Husbankens lånerammer også i budsjettforslaget for 2019 foreslås redusert med én milliard, presiseres det likevel i budsjettforslaget at startlån skal prioriteres innenfor denne lånerammen. Denne prioriteringen vil i første rekke komme unge som er vanskeligstilte på boligmarkedet til gode, og særlig da unge barnefamilier. Noen utvidelse av målgruppen for startlån slik NBBL har bedt om varsler regjeringen ikke. Det informeres imidlertid om at det nå er flere som får startlån til å fullfinansiere boligkjøpet. Konsekvensen er at gjennomsnittlig beløp gitt som startlån i 2017 økte med om lag 240.000, til 1.226.000 kroner.

Leie-til-eie i regi av Husbanken

I statsbudsjettet signaliserer regjeringen også at leie-til-eie-modeller skal tas i bruk over hele landet, som et ledd i innsatsen for å sikre at flere skal kunne eie sin egen bolig. Dette er et arbeid Husbanken gis klar melding om å prioritere. Budsjettet inneholder imidlertid ingenting om leie-til-eie-prosjektene som gjennomføres i regi av boligbyggelagene.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer