Boligprisene falt 1,2 prosent

Adm. direktør i NBBL, Thor Eek. (Foto: Nadia Frantsen)
NBBLs prisstatistikk viser at prisen på borettslagsboliger falt 1,2 prosent 3. kvartal 2018. Det er jevn nedgang over hele landet, men unntaket er Bergen hvor prisene på de omsatte borettslagsboligene stiger.

Boligprisene har flatet ut det siste året og ligger nå 0,7 prosent lavere enn på samme tid i 2017.  3. kvartal 2018 er dermed noe svakere enn normalt, da det fra år 2000 og frem til i dag gjennomsnittlig har vært en prisvekst i 3. kvartal på 0,5 prosent.

- Det er nærliggende å tro at faktorer som renteoppgang, lavere befolkningsvekst og høy byggeaktivitet har bidratt til å dempe prispresset i boligmarkedet. Samtidig er det grunn til å understreke at prisene så langt i år har steget med 2,9 prosent, sier Thor Eek, adm. dir. i NBBL.

Last ned hele prisstatistikken for kvartal 3 her.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer